• Bedrift
  Stor-Elvdal kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  KOPPANG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  KOPPANG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3960698
 • Se her for andre jobber fra Stor-Elvdal kommune

Fagleder

Stor-Elvdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter fagleder i 100 % fast stilling. Stillingen er organisasjonsmessig plassert i enhet hjemmebaserte tjenester i sektor for helse og velferd
Hjemmebaserte tjenester søker en engasjert og faglig sterk sykepleier. Er du på jakt etter selvstendige og utviklende oppgaver og trives med å jobbe i et hektisk miljø med gode kollegaer kan du være den vi søker.

Stillingen er organisasjonsmessig plassert i enhet Hjemmebaserte tjenester i sektor for helse og velferd

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og Granheim Alderspensjonat. I tillegg er dagsenter for personer med demens og kommunalt hjelpemiddellager organisasjonsmessig en del av enheten.


Hjemmebaserte tjenester yter tjenester til kommunens innbyggere etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 og 7, eks. helsehjelp og praktisk bistand i hjemmet til de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp og støtte til å greie dagliglivets gjøremål. Det er et mål for tjenesten at den skal sette innbyggerne i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.

Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest i henhold til
§ 20a i Helsepersonelloven.     

Arbeidsoppgaver:

 • Pasient- og pårørendearbeid, sammen med enhetsleder ha ansvar for at den daglig tjenesteyting er i tråd med fattede vedtak og at det tilstrebes et godt samarbeid med pasient/bruker og pårørende.
 • Utviklingsarbeid for å bidra til at enheten gir faglige gode tjenester, driften er i samsvar med lov og forskrift, og at de ansatte har utviklingsmuligheter.
 • Kvalitetsarbeid, ansvar for at prosedyrer oppdateres og integreres i det daglige arbeidet, og sørge for at eventuelle avvik dokumenteres.
 • Gjennomføre prosjekter, kurs og andre kompetanse-økende tiltak
 • Samarbeide med enhetsleder og andre enheter
 • Ledelse og opplæring

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode/grunnleggende datakunnskaper
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper:

 • Stort faglig engasjement
 • Interesse for og kunnskap om sykepleiefaget
 • Godt humør
 • Fleksibel og forutsigbar
 • Strukturert og ryddig
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner

De personlige egenskapene vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt, spennende, aktivt, kreativt, lærende og utviklende arbeidsmiljø
 • Utfordrende, spennende, og varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning
 • Fordelaktig pensjonsordning
 • Lønn i henhold til tariffavtale
 
 • Bedrift
  Stor-Elvdal kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  KOPPANG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  KOPPANG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3960698
 • Se her for andre jobber fra Stor-Elvdal kommune