Detaljer

 • Bedrift
  Vennesla kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2020
 • Sted:
  VENNESLA
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  VENNESLA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3016853
 • Se her for andre jobber fra Vennesla kommune

Faglærer - Vikariat

Vennesla ungdomsskole - Trivsel og kunnskap i godt miljø!

Vi trenger en lærer som i hovedsak kan undervise grupper av elever på 8., 9. og 10. trinn som har valgt spansk som annet fremmedspråk. Stillingen er på omtrent 40 % der undervisningen er lagt på tirsdager og onsdager. Dette er et vikariat som er ledig fra 1. september og som vil vare ut skoleåret.

Vennesla ungdomsskole er en flott skole med rundt 470 elever og 70 ansatte. Lederteamet består av rektor, assisterende rektor og to inspektører.

Venneslaskolen jobber med digitalisering og fokus på et inkluderende læringsmiljø. Vi jobber med skolebasert kompetanseutvikling og er opptatt av å gjøre hverandre gode i et inkluderende miljø hvor elever og medarbeidere opplever mestring og respekt. Alle elevene har fått læringsbrett 1:1. Vi er opptatte av å ruste elevene med kompetanse for fremtiden.


Vi tilbyr

Et stort kollegie med god kompetanse i et godt arbeidsmiljø. 
Læringsbrett og digitale klasserom for alle ansatte og elever.
Et lederteam som har et godt og strukturert samarbeid og som jobber sammen for å utvikle skolen.
Pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
Gode forsikringsordninger  

 

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting jf. opplæringslova §10-9, og forskrift til opplæringslova kap15. Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (fr. Offentleglova § 25).

Arbeidsoppgaver

Planlegging og gjennomføring av undervisning i tråd med gjeldene læreplaner
Kontinuerlig arbeid med elevenes sosiale og faglige utvikling, individuelt og i gruppe/klasse
Delta aktivt i skolens faglige og pedagogiske arbeid

Kvalifikasjoner

Godkjent pedagogisk utdanning som kvalifiserer for undervisning på ungdomstrinnet
Minimum 30 stp i spansk 
Undervisningserfaring er ønskelig
Kjenne godt til elevvurderingsprinsippene i Vurdering for læring.
Må kunne bruke digitale læremidler i undervisningen 
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Vi søker en lærer som er motivert for å jobbe med ungdommer og som har et positivt elevsyn. En som er bevisst sin rolle som klasseleder og som er opptatt av av å bygge gode relasjoner og se den enkelte elev. Du må kunne kommunisere godt med elever og kolleger, og bidra til godt samarbeid. Du må ha stort engasjement for faget og ha eleven og elevens læring i fokus. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.