Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nittedal kommune

Fagarbeider

Offentlig forvaltning

Kommunen har ca 100 km kommunale veier. Ledningsnettet for vann og avløp strekker seg igjennom hele Nittedal og er totalt på 190 km og består av 5 trykkøkningsstasjoner for vann, samt 4 høydebassenger. Avløp er i dag delt inn i 3 rensedistrikt med tilhørende 28 pumpestasjoner og 2 renseanlegg.

Fagarbeider inngår i teamet til avdelingsleder for kommunalteknisk drift og skal delta i drift og vedlikehold av kommunens anlegg innenfor vann, avløp og inngår i vaktordning. Avdelingen har i dag 20 ansatte.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev eller teknisk utdanning innen VA, anleggsfag
 • Førerkort klasse B, BE
 • Relevant erfaring innen kommunalt ledningsnett
 • Søkere med annen formell bakgrunn, erfaring eller utdanning innen fagområdet, kan bli vurdert
 • God skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Interesse for å bidra i en kommune i vekst
 • Kjennskap til bruk av IKT-verktøy  

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert og systematisk
 • Evne til å utøve et godt skjønn og ha evne til omstilling og helhetstenkning
 • Bidra til å motivere og skape trivsel blant kolleger
 • Omgjengelig og serviceinnstilt
 • Praktisk og teoretisk forståelse
 • Kan stå i fysisk arbeid over tid 

Vi tilbyr:

 • Svært godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • God pensjonsordning

 

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering