Ledig stilling

SpareBank 1 Gruppen AS

Fagansvarlig Informasjonsarkitektur og Data Governance

Bank

Markedet for banktjenester er i konstant endring. Endrede kundeforventninger, nye regulatoriske krav og økt konkurranse fra eksisterende og nye aktører krever at SpareBank 1 Nord-Norge jobber og prioriterer på nye måter. For å befeste og utvikle SpareBank 1 Nord-Norges ledende posisjon er det avgjørende at konsernet til enhver tid forstår kundenes utfordringer og behov, og aktivt utvikler løsninger som møter forventningene.

SpareBank 1 Nord-Norge søker fagansvarlig for informasjonsarkitektur og data governance i vår avdeling innen data og analyse, et høykompetent team bestående av 12 årsverk. Vårt mål er å sikre at vi til enhver tid har de kundeløsninger og produkter som innfrir krav og forventinger til kontinuerlig teknologisk og forretningsmessig utvikling. Avdelingens ansvar ligger å forvalte og utvikle et utvidet økosystem med profesjonell bruk av data og innsikt som verdiskaper til forretningen.

Fagansvarlig for informasjonsarkitektur og data governance spiller en nøkkelrolle. Målet med stillingen er å løfte dataverdi med forbedret datakvalitet og bedre forståelse og bruk av data i konsernet gjennom en strømlinjeformet informasjonsarkitektur og effektive data governance rammeverk og prosesser.
Stillingen rapporterer til avdelingsleder for data og analyse.

Arbeidsoppgaver:

Informasjonsarkitektur

 • Bidra til å definere fremtidsmålbilder og strategi sett opp mot informasjonsarkitektur, forretningsverdi og risiko
 • Ansvarlig for å opprettholde bildet av dagens og fremtidsmål informasjonsarkitektur
 • Konsolidere og opprettholde oversikt over interne og eksterne dataflyter

 

Data governance og management

 • Bidra til å utvikle governance- og datamanagement prosesser og strukturer i tett samarbeid med ledelsen og følge opp gjennomføringe
 • Ansvarlig for å etablere en felles forståelse av data i konsernet, eks. data defineres (MDM, metadata, data- og begrepskatalog, dataintegrering og annen infrastruktur) og at den kan brukes til formålene

 

Datakvalitet og verdi

 • Bidra til å lage en plan og etablere roller og ansvar i den verdikjeden med mål å forbedre datakvalitet og bruk av data i konsernet og ansvarlig for å opprettholde oversikt på gjennomføringen av planen
 • Bidra til å balansere verdien av data og sikkerhet på datadeling i SNN

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • God forståelse av verdikjeden til data og hvordan optimere med den riktige kombinasjon av strømlinjeformet dataarkitektur, effektiv data governance og god datakvalitetsmanagement

 

Fordel dersom du har:

 • Erfaring med å definere og lede utviklingen av moderne sky-basert arkitekturer
 • Erfaring med å utvikle data management og data governance prosesser
 • Erfaring med å sette opp datakvalitet datakvalitetsmålinger og overvåkning

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, gjerne med pedagogiske evner
 • Løsnings- og resultatorientert, serviceinnstilt
 • Selvdrevet og kan og påvirke andre til å få ting gjort 

Vi tilbyr:

 • Sannsynligvis Nord-Norges mest spennende jobb innen dataarkitektur og governance
 • En utfordrende stilling i et godt og inkluderende arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser og meget gode utviklingsmuligheter
 • En nøkkelstilling i et konsern i sterk utvikling, som har en klar nr 1 posisjon i en landsdel med stort utvikling- og verdiskapingspotensial