Detaljer


Fagansvarlig for molekylær diagnostikk og beredskap

Veterinærinstituttet har behov for å tilsette en fagansvarlig for molekylær diagnostikk og beredskap, og er på jakt etter deg som er engasjert i dette fagområdet.

Stillingen er plassert i Seksjon for molekylærbiologi som ligger under Avdeling for analyser og diagnostikk. Seksjonen jobber med diagnostikk, beredskap, overvåking, metodeutvikling og forskning basert på molekylære metoder og har i dag 18 ansatte (1 seksjonsleder, 4 forskere, 13 ingeniører). Seksjonens ansvarsområde er molekylær diagnostikk for å påvise og karakterisere smittestoffer og resistensgener i bakterier fra akvatiske og terrestriske arter. Dessuten deltar seksjonen i en rekke overvåkningsprogrammer, beredskapsoppgaver og forskningsprosjekter ledet av andre seksjoner på Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet har fokus på automatisering og digitalisering av metoder, og seksjonen råder over automatisert utstyr til ekstraksjon, pipettering, PCR og sekvensering (Sanger og Illumina sekvensering).

Seksjonen har flere enn 80 metoder. Flere av disse er akkrediterte etter NS-EN ISO 17025.

Stillingen får arbeidssted ved Veterinærinstituttets nye og moderne lokaler på Ås, med forventet innflytting i løpet av 2021. Veterinærinstituttet holder for tiden til på Adamstuen i Oslo.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Fokus for stillingen er koordinering av oppgaver knyttet til diagnostikk, beredskap og overvåkning, godkjenning av resultatrapporter og utsending av prøvesvar. Personen skal inngå i en turnus med to andre medarbeidere om ansvaret for diagnostikk og besvarelse. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med en velkvalifisert ingeniørstab og andre fagpersoner innenfor dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet.

Den som ansettes, vil i utgangspunktet jobbe innenfor hele seksjonens ansvarsområde avhengig av personlige kvalifikasjoner og interesser, samt Veterinærinstituttets behov. Personen vil også delta som molekylærbiologisk ekspert i diverse forskningsprosjekter og i forbindelse med smittesporing. Metodeutvikling kan også bli aktuelt.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Stillingen krever høyere biologisk utdannelse innen seksjonens arbeidsområder, minimum på masternivå. Vi ønsker fortrinnsvis en veterinær med doktorgrad, men fiskehelsebiolog eller annen relevant utdannelse vil bli vurdert. Du bør ha molekylær og/eller klinisk erfaring fra enten næringsliv, forskning eller forvaltning relevant for seksjonens ansvarsområder. Det er en fordel om du har god kjennskap til aktuelle smittestoff og sykdommer.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk er et krav for stillingen.

Personlige egenskaper

 • du er imøtekommende og serviceinnstilt
 • du er initiativrik og nytenkende
 • du er samarbeidende og inkluderende
 • du er nøyaktig og effektiv

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • en interessant stilling med spennende arbeidsoppgaver 
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108, 1109 eller 1110, avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad.

CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen, er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Mette Boye eller forsker Torfinn Moldal på telefon.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater