Detaljer

 • Bedrift
  Fjord1 ASA
 • Søknadsfrist
  25.10.2020
 • Sted:
  FLORØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Samferdsel og infrastruktur
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FLORØ
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3188109
 • Se her for andre jobber fra Fjord1 ASA

ERP systemansvarleg 

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa!

Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet og gjennom nye anbodskontrakter har Fjord1 dei sista åra teke ein leiande posisjon innan vår bransje. Vi i Fjord1 er teknologioptimistar, og skal vere best i bransjen på miljøvennleg og påliteleg ferje- og hurtigbåttransport.

Fjord1 ynskjer å styrke si IKT avdeling og er på jakt etter ein erfaren og dyktig systemansvarleg for vårt ERP system.

I denne stillinga ser vi etter deg som skal forvalte og vidareutvikle vårt ERP system. Du er ein person som evner å heve blikket, sjå samanhengar og det store bildet. Du ser løysingar der andre ser utfordringar og du trivast med å arbeide med utvikling og forbetringsprosessar. Du har evnen til å kommunisere godt med dine kollegaer på alle nivå i organsisasjonen, være ein rådgjevar og sparringspartner, forstå problemstillingar og formidle løysingar.

Saman skal vi utvikle IKT området i Fjord1 til å vere ein pådrivar innan innovasjon og forretningsutvikling!

Arbeidsoppgåver
 • Kontinuerleg utvikling av Fjord1 sitt ERP system (Unit4 / Amos / IVU)
 • Ansvarleg for strategisk utvikling og langsiktige planar
 • Rapporteringsansvar for styringsgruppe
 • Koordinere samhandling mellom ulike fag moduler/fagområde
 • Sikre god systemdokumentasjon, samt prosess- og rutinebeskrivelsar
 • Kontaktperson mot eksterne leverandørar
 • Deltakar på tverrfaglege prosjekt
 • Ansvarleg for langsiktige løysingar innan ERP
 • Ansvarleg for opplæring og dokumentasjon
 • Ta ansvar for fagleg oppdatering og læring innan fagfeltet, inkludert dei fagansvarlege i bedrifta
Kvalifikasjonar
 • Relevant utdanning på bachelor nivå eller høgare innan informasjonsteknologi og/eller økonomi
 • Du har fleire års arbeidserfaring innan relevante felt
 • Du har erfaring med å delta i og leie prosjektarbeid
 • Erfaring og/eller kjennskap til ERP systemet Unit4/UBW er ein fordel men ikkje eit krav
 • Flytende språkkunnskaper nordisk og engelsk muntlig og skriftleg er eit krav
Personlege eigenskapar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løysingsorientert
 • Høg grad av gjennomføringsevne
 • Sjølvgåande og initiativrik
 • Evne å koordinere og prioritere
Vi tilbyr
 • Moglegheit for både fagleg og personleg vekst og utvikling
 • Konkurransedyktig lønn, forsikring og pensjonsordning
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidsordningar
 • Gode velferdsordningar