Detaljer

 • Bedrift
  Skjervøy kommune
 • Søknadsfrist
  18.02.2019
 • Sted:
  SKJERVØY
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  SKJERVØY
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1233870
 • Se her for andre jobber fra Skjervøy kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ergoterapeut inntil 100% fast stilling

Inntil 100% stilling som Ergoterapeut, knyttet til Hverdagsrehabilitering

 

Skjervøy kommune søker etter Ergoterapeut, i 100% fast stilling, med hovedfokus på Hverdagsrehabilitering og tekniske hjelpemidler. Oppstart er planlagt til mars 2019. Stillingen vil være organisert under helse- og omsorgsetaten og underlagt Ergo- og fysioterapitjenesten. Nærmeste samarbeidspartnere vil være Skjervøy sykestue og Hjemmetjenesten.

 

Skjervøy kommune har et Helsesenter bestående av Ergo- og fysioterapitjenesten, sykestue, sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenesten og legekontor. Noe som gir et nær og godt tverrfaglig samarbeid. Kontorplass deles med Hjemmetjenesten, med tilgang på ADL-treningskjøkken, terapibasseng og treningssal.

Ergo- fysioterapitjenesten består av en stk. ergoterapeut i 75% stilling, to 100% kommunale fysioterapeuter, en 80% forebyggende fysioterapeut knyttet opp mot frisklivssentralen og en privatpraktiserende fysioterapeut som leier lokaler ved avdelingen. Skjervøy kommune har en sykestue bestående av seks sengeplasser, hvorav en seng er forbeholdt øyeblikkelig hjelp. Disse sengene tilbyr et tidsbegrenset opphold hvor vi kan gi et tverrfaglig tilbud til behandling og oppfølging til pasienter, både før og etter sykehusopphold.

 

Gjennom 2018 har det pågått et prosjekt innen Hverdagsrehabilitering, hvor det ble jobbet målrettet inn mot en pasientgruppe med mål om de skulle kunne bo lenger hjemme og/ eller komme direkte hjem etter et sykehusopphold, at pasienten skulle kunne gjenvinne og opprettholde funksjon etter skade eller sykdom og øke livskvalitet. Resultatene av dette var meget gode, Stillingen videreføres derfor fast der du vil jobbe videre i team.

  

Skjervøy kommune ønsker å:

 •  Tilby helhetlige og integrerte tjenester til pasienter/ brukere
 • Ha et økt fokus på brukermedvirkning, egenmestring og tidlig intervensjon

 • Ha et korttidstilbud som inkluderer rehabilitering, lærings- og mestringstilbud, som f.eks å lære ta i bruke tekniske hjelpemidler.

 • Økt fokus på tverrfaglig tilnærming

   

  Ergoterapeutens arbeidsoppgaver vil være å fortsette å implementere resultatet fra prosjektet og jobbe videre med Hverdagsrehabilitering. Dette innebærer:

 • Å skape gode samarbeidsrutiner og jobbe videre med implementering av hverdagsrehabilitering, samt utføre nødvendig trening/øvelse for aktuelle brukere/pasienter. 

 • Bidra til å skape helhetlige pasientforløp, redusere liggetid på sykestuen og forhindre «tilbakefall» 

 • Kartlegge pasienters fysiske funksjon og ADL ferdigheter.

 • Kartlegge behov, søke hjelpemidler til pasienter som trenger dette.

 • Benytte hverdagsmestring i sin arbeidsutførelse.

 • Deltakelse i den daglige driften på ergo- fysioterapiavdelingen.

 • Kompetansedeling og tverrfaglig samarbeid med andre tjenesteutøvere i kommunen.

   

  Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut

 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

 • Gode datakunnskaper

 • Søker må ha førerkort til bil klasse B

   

  Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til Hverdagsrehabilitering og/eller forebyggende arbeid

 • Kunnskap om Motiverende Intervju og kartleggingsverktøyene COPM og SPPB.

 • Erfaring/kompetanse i forhold til undervisning og veiledning

 • Erfaring fra geriatri

 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten

 • Personlig egnethet vektlegges

   

  Vi ønsker søkere som:

 • Er gode lagspillere

 • Har god evne for samarbeid og legge til rette for tverrfaglig arbeid

 • Er motivert for tjeneste- og kvalitetsutvikling

 • Kan tenke helhetlig, jobbe selvstendig og strukturert

 • God evne på formidling

 • Har god gjennomføringsevne

   

  Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger. Vi har noe begrenset kontorplasser så du må være fleksibel i forhold til dette.

 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

 • Skjervøy kommune er en IA- bedrift

    

  Språkkunnskaper

  Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.

  Lønn i henhold til gjeldende tariff.

  Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

  Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

   

Søknaden må gi opplysninger om:

 •  CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

   

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

 

Flere opplysninger om stillingen gis av Kirsti Ihlang Mikalsen: 90671683  E-post:  kirsti.mikalsen@skjervoy.kommune.no

Siv-Marita Karlsen: telefon: 77775722 / 48867195

siv.karlsen@skjervoy.kommune.no

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på http://www.skjervoy.com/

Søknad sendes elektronisk: her

Søknadsfrist: 18.02.2019