Detaljer

 • Bedrift
  Skjervøy kommune
 • Søknadsfrist
  08.02.2021
 • Sted:
  SKJERVØY
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  SKJERVØY
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3368043
 • Se her for andre jobber fra Skjervøy kommune

Ergoterapeut event fysioterapeut i 100% stilling

Vil du være i lag med oss?


Skjervøy kommune har ledig stilling som ergoterapeut, eventuelt fysioterapeut i 100% stilling.

Stillingen er organisert under Ergo- og fysioterapitjenesten og har ansvar for hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring og tekniske hjelpemidler.

Tiltredelse snarest.

Innen hverdagsrehabilitering jobbes det målrettet inn mot at brukerne skal kunne gjenvinne og opprettholde funksjon etter skade eller sykdom og øke livskvalitet, slik at de på denne måten skal kunne bo lengere hjemme og/eller komme direkte hjem etter et sykehusopphold. Det vil være både et selvstendig og et tverrfaglig arbeid, hvor nærmeste samarbeidspartnere vil være Skjervøy sykestue og Hjemmetjenesten.


Stillingen har følgende arbeidsområder:

· Å skape gode rutiner og legge til rette for videre implementering av hverdagsrehabilitering.

· Kartlegge brukeres fysiske funksjon og ADL ferdigheter, utfordringer og målsetninger, følge opp med aktuell trening/tiltak basert på kartlegging.

· Kartlegge behov og søke hjelpemidler til pasienter som trenger dette.

· Benytte hverdagsmestring i sin arbeidsutførelse.

· Deltakelse i den daglige driften på ergo- fysioterapiavdelingen.

· Kompetansedeling og tverrfaglig samarbeid med andre tjenesteutøvere i kommunen.


Kvalifikasjoner:

· Norsk autorisasjon som ergoterapeut eller fysioterapeut

· Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

· Gode digitale ferdigheter

· Søker må ha førerkort til bil klasse B

· Ønskede kvalifikasjoner:

· Kjennskap til hverdagsrehabilitering og/eller forebyggende arbeid

· Kunnskap om Motiverende Intervju og kartleggingsverktøyene COPM og SPPB, eller tilsvarende verktøy.

· Erfaring fra geriatri og/eller kommunehelsetjenesten

· Er gode lagspillere og evne til god kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid

· Er motivert for tjeneste- og kvalitetsutvikling

· Har evne til å tenke helhetlig, kunne jobbe selvstendig og strukturert

· Har god gjennomføringsevne


Personlig egnethet vektlegges

Skjervøy kommune legger stor vekt på tilstedeværelse og stabilitet hos sine ansatte. Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

- Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

· Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

· Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

· Er kompetentfaglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

· Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.


Litt om virksomheten:

Ergo- og fysioterapitjenesten er organisert direkte under Helse- og omsorgssjefen. Avdelingen er lokalisert både på Skjervøy helsesenter og i lokaler i Skoleveien 4.

Helsesenter består av fysioterapitjenesten, sykestue, sykehjem, hjemmetjenesten og legekontor, noe som gir et nær og godt tverrfaglig samarbeid. Vi har fine og lyse lokaler, tilgang til et ADL-treningskjøkken, terapibasseng og treningssal.

Tjenesten består av 5,5 årsverk, fordelt på 3 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter og vaktmester. Avdelingen har i tillegg utover oppfølging og behandling også ansvar for tekniske hjelpemidler, Frisklivssentralen, Hverdagsrehabilitering og -mestring og ledelse av Koordinerende enhet. Det er også tilknyttet en fysioterapeut med driftsavtale som leier lokaler ved avdelingen.

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.


Søknaden må gi opplysninger om:

- CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

- Telefonnummer og e-postadresse

- Referanser med kontaktinformasjon


Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju?

Flere opplysninger om stillingen gis av ledende fysioterapeut Siv Marita Karlsen tlf 77 77 5722 /488 67 195

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.kommune.no

- Søknad sendes elektronisk: her

Søknadsfrist: 08.02.2021