Detaljer

 • Bedrift
  Nittedal kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2021
 • Sted:
  HAGAN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  HAGAN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3357334
 • Se her for andre jobber fra Nittedal kommune

Ergoterapeut

Enheten er organisert i 4 tverrfaglige team med ca. 15 årsverk og en avdeling for praktisk bistand.

Ergoterapitjenesten jobber opp mot hjemmeboende brukere over 18 år, og mot institusjon, deriblant egen rehabiliteringsavdeling i kommunen. Tjenesten er i omorganisering og vi ser etter en person med stor grad av fleksibilitet og arbeidskapasitet, gjerne med erfaring fra tverrfaglig arbeid og hverdagsrehabilitering. 

 Fra 01.01.17 er det krav om politiattest i stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

 

Arbeidsoppgaver

 Vi har nå ledig et 100% svangerskapsvikariat fra 6.4.21. Vi ser etter deg som liker utfordringer og ansvar, er løsningsorientert og har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.  

 Hovedtyngden av brukere bor hjemme og mye av arbeidsoppgavene vil være knyttet til å gjennomføre hjemmebesøk, kartlegge aktivitet, funksjon og omgivelser, samt iverksette tiltak alene eller tverrfaglig med annet helsepersonell. Ergoterapeutene har hovedansvar for kompenserende tiltak i form av tekniske hjelpemidler.

 Tjenesten har en viktig rolle for oppfølging av personer med sammensatte helseutfordringer som krever tett hjelpemiddeloppfølging og samarbeid med fysioterapeut eller annet helsepersonell og pårørende.

Delta på ansvarsgruppemøter eller evaluering av individuell plan (IP)

Avdelingen bistår inn på kommunens rehabiliteringsavdeling og det forventes at man kan bidra i et rehabiliteringsforløp med kartlegging/målavklaring, igangsetting av tiltak og evaluering

Inneha rollen som enhetens hørsels- eller synskontakt

Deltakelse på møter og kurs for tjeneste- og egenutvikling

Være deltakende i tjenestens arbeid med å spre informasjon om tjenesten eller undervise annet helsepersonell om utvalgte faglige tema             

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent ergoterapeut

Erfaring fra hjelpemiddelformidling og kommunehelsetjenesten.

Ønskelig at man er godkjent formidler av el.stol, seng/personløfter samt bestillingsordningen

Interesse for og erfaring fra arbeid med ulike brukergrupper

Erfaring med arbeid som synskontakt/hørselskontakt eller særlig interesse for områdene

Gode kommunikasjonsferdigheter, erfaring med Motiverende intervju (MI) 

Erfaring fra og engasjement for tverrfaglig samhandling i et forebyggende og rehabiliterende perspektiv

Førerkort kl B             

Personlige egenskaper

Like utfordringer og ansvar

Løsningsorientert og ha høy grad av fleksibilitet

Har gjennomføringskraft og evnen til å jobbe selvstendig og effektivt

Være imøtekommende og serviceinnstilt i en hektisk hverdag

Evnen til å holde seg faglig oppdatert

Gode samarbeidsegenskaper og ønske om å jobbe tverrfaglig

Omstillings- og endringsvillig              

Vi tilbyr

Tverrfaglig samarbeid

Et miljø for fagutvikling og kompetanseheving

Utfordrende arbeidsoppgaver

Lønn etter gjeldende tariff i KS

Fleksitid 

God pensjonsordning i KLP