Ledig stilling

Statistisk sentralbyrå - SSB

Er du vår nye utvikler til team DigiBarnevern?

Offentlig forvaltning

Fremtiden i SSB er spennende og gir mange muligheter. Mengden av data øker raskt, samtidig som samfunnet mer enn noen gang forventer og etterspør innsikt til å stole på. Vårt mål er å være samfunnets fremste faktaleverandør.

Vi er på god vei ut av eget serverrom og over i sky. Der bygger vi vår nye dataplattform (Dapla) for statistikkproduksjon på infrastrukturen til Google Cloud og Microsoft Azure. Utviklerne jobber i tverrfaglige team med kontinuerlige leveranser mot våre produksjonsmiljøer. Vi utforsker stadig nye verktøy og teknologier som kan hjelpe oss med å løse oppdraget vårt, og i dag består verktøykassen av blant annet Docker, Kubernetes og Terraform. 

I tillegg til at vi jobber med Dapla, samarbeider vi for tiden med Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir) om initiativet DigiBarnevern. Sammen utvikler vi en løsning for datainnsamling og løsninger for å etablere et nytt nasjonalt barnevernregister. Registeret skal brukes til å produsere og publisere barnevernsstatistikk. 

Dette teamet trenger en ny kollega med stort driv og engasjement, og som utforsker ny teknologi og arkitektur når det gir mening og verdi for produktet. Har du kompetanse innen programmering, skytjenester og mikrotjeneste arkitektur og er på jakt etter meningsfulle og spennende arbeidsoppgaver? Da anbefaler vi at du leser videre!

Søknadsprosessen
Vi er opptatt av din IT-kompetanse og din motivasjon for å bli med på laget. Du trenger ikke skrive en lang jobbsøknad, men fremhev gjerne din motivasjon for stillingen, og hva du kan og har gjort som gjør deg til personen vi ser etter.

Arbeidssted
Vi er opptatt av være en fleksibel arbeidsplass. Du kan derfor jobbe fra hjemmekontor hvor som helst i landet, i moderne lokaler i Oslo og Kongsvinger, eller en kombinasjon. Valget er ditt!

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe i team sammen med andre utviklere og brukere.
 • Bidra til videreutvikling av DevOps-kultur og smidig arbeidsmetodikk.
 • Etablere koblinger mot interne og eksterne API-er.
 • Utnytte tjenester som skyleverandørene tilbyr gjennom konfigurasjon og kode.
 • Utvikle egne tjenester og API-er på plattformen for å løse SSBs og BufDirs behov.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå fra høyskole eller universitet. Fersk relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Praktisk og relevant erfaring innen flere av disse områdene:
  • Java, Python, JavaScript, Kotlin Git, skytjenester som GCP, AWS, Azure eller lignende, Docker, Kubernetes, CI/CD-verktøy og Terraform.
 • God kunnskap om mikrotjeneste arkitektur, distribuerte og hendelsesorienterte systemer og testdrevet utvikling.
 • Gode norskkunnskaper (minimum nivå B2).

Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig på ny teknologi og skriver lettlest og optimalisert kode.
 • Du er ikke redd for å lære gjennom å feile noen ganger.
 • Du samarbeider godt med andre.
 • Du er opptatt av å finne gode løsninger som fungerer godt for brukerne.
 • Du fullfører det du har begynt på.
 • Du tar initiativ og utfordrer det etablerte.
 • Du ser stor verdi i å dele kompetansen din med andre.

Vi tilbyr:

Hos oss får du gode muligheter for faglig utvikling gjennom varierte arbeidsoppgaver og ny teknologi. Vi arrangerer hackathons, meetups, månedlige tech-lunsjer, demoer og mye annet fordi vi ønsker å lære av hverandre. Vi strekker oss langt for at team og utviklere skal få utforme sin egen arbeidsdag.

I tillegg tilbyr vi:

 • Stillingen lønnes som førstekonsulent eller rådgiver fra kr 507 600 til kr 702 100 (ltr. 56-74), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Høyere lønn og/eller stilling som seniorrådgiver kan vurderes dersom du er særskilt godt kvalifisert for stillingen.
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø der kollegaer heier på hverandre og skaper gode resultater sammen.
 • Meningsfulle og spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. 
 • Arbeidssted hvor som helst i landet, eller i moderne lokaler i Oslo og Kongsvinger.
 • Aktive velferds- og idrettsforeninger, med idrettsaktiviteter som fotball, innebandy og løping.
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Sommertid i perioden 15. mai til 14. september.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Generelle opplysninger

 • Attester og vitnemål registreres i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • SSB mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.