Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lørenskog kommune

Er du vår nye undervisningsinspektør? 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fjellsrud skole ønsker en leder som vil gjøre en forskjell, og som har ambisjoner på elevenes og skolens vegne!

Vi har nå ledig en fast 100%-stilling som undervisningsinspektør hos oss. Elevene i Lørenskog kommune bruker Ipad som læringsverktøy, og har gjort det siden høsten 2018. Vår nye inspektør vil få arbeidsoppgaver direkte knyttet til videreføring og utvikling av digital læring ved skolen. Er det deg vi søker?

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk og administrativ ledelse i et profesjonelt læringsfellesskap
 • Videreutvikling av skolens digitale satsing herunder IKT-ansvar
 • Arbeid med å skape et trygt, og inkluderende skole- og læringsmiljø
 • Motivere og veilede dyktige og ambisiøse lærere, og legge til rette for faglig utvikling
 • Samarbeide med foreldre, elever, rektor, ledergruppe, lærere og andre ansatte ved skolen
 • Forvalte skolens ressurser på en måte som sikrer godt læringsutbytte for elevene
 • Særlig ansvar for læringsutbytte, læringsresultater og læringsmiljø på ett trinn inkl. personalansvar for et team
 • Stillingen kan inneholde noe undervisning 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning ihht. opplæringsloven, gjerne med godkjent undervisningskompetanse i norsk, matematikk eller engelsk.
 • Gjennomført og/eller påbegynt lederprogram, eller lederutdanning for utdanningssektoren
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsarbeid i grunnskolen spesifikt knyttet til digital læring og læringsbrett
 • Den som tilsettes må fremlegge godkjent politiattest før tiltredelse jfr. Opplæringsloven § 10-9

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som er glødende opptatt av skoleutvikling, og som kan formidle engasjementet ditt til lærerne og elevene på skolen
 • Du skaper interesse og motivasjon for læring og utvikling i et læringsfelleskap
 • Du må være en tydelig, trygg og forutsigbar leder med interesse og omsorg for mennesker
 • Det er viktig at du forstår ungdommenes hverdag og hva som opptar dem
 • Du må kunne bygge gode relasjoner til alle elever, ansatte og foresatte - også de som utfordrer deg mest
 • Fleksibilitet, raushet, varme, humør og høy arbeidskapasitet er også egenskaper du besitter
 • Samarbeid i lederteamet, med lærere og andre er en stor del av arbeidshverdagen, og vi vil ha deg som ønsker - og bidrar til - et samarbeid som utvikler skolen videre
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En skole hvor kreativitet, engasjement og initiativ verdsettes
 • Dyktige og ambisiøse ansatte
 • Et trygt og godt elevmiljø med høy grad av trivsel
 • En arbeidsplass med høyt tempo og mye humør
 • Et raust og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tett oppfølging og veiledning
 • Vi tilbyr helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytter
 • Lørenskog kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for fag-/kompetanseutvikling.
 • Du får være med i et godt utviklet tverrfaglig samarbeidssystem. Vi har nettverk og prosjektdeltakelse på tvers av skolene, samt målrettede kompetansehevingstiltak for våre ansatte

Om Fjellsrud skole
Skolen er en 4/5 parallell med ca. 370 elever på 8.-10.trinn. Vi har også en base for elever med tilrettelagte behov med plass til 10 elever. Vår visjon RIKE er bygget på verdiene Relasjoner, Inkludering, Kunnskap og Engasjement. Fjellsrud er en MOT- skole som støtter seg på deres verdier. Vi gjennomfører MOT-programmene "Robust ungdom" og "skolen som samfunnsbygger". 

Annet

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet og skolens behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsettingen forutsetter at godkjent tuberkuloseerklæring og politiattest i henhold til opplæringslova leveres før tiltredelse i stilling. Dette innhentes kun fra den som får tilbud om stillingen. Tilsetting skjer for øvrig i samsvar med gjeldende regelverk.

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
 
I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.