Ledig stilling

Lørenskog kommune

Er du vår nye norsklærer?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fra neste skoleår søker vi etter en lærer med undervisningskompetanse for ungdomstrinnet i norsk, kombinert med et eller flere andre fag. Vi ønsker deg som vil gjøre en forskjell, og som har ambisjoner på elevenes og skolens vegne!

Vi søker etter en lærer i fast stilling med undervisningskompetanse i norsk kombinert med minst et annet fag. Du har gjerne også kunst og håndverk eller KRLE i din fagutdanning.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha godkjent faglig og pedagogisk utdanning ihht opplæringsloven for undervisning i ungdomsskolen
 • Undervisningskompetanse i norsk kombinert med minst et annet fag, gjerne kunst & håndverk eller KRLE
 • Bruk av Ipad som læringsverktøy vil være helt sentralt i arbeidet som lærer ved Fjellsrud skole, og samarbeid og kompetanseheving innen dette er et viktig satsingsområde for oss. Det er derfor viktig at du er fortrolig med digitale verktøy og kan bruke dette aktivt i elevenes læring
 • Gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Godkjent politiattest og egenerklæring om tuberkulose må leveres av den som tilsettes før tiltredelse i stillingen

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som er glødende opptatt av faget ditt, som kan formidle engasjementet ditt til elevene, og skape interesse og motivasjon for læring
 • Du brenner for variert og god opplæring
 • Du må tro at du som lærer kan utgjøre en forskjell og bidra til alle elevers læring
 • Du må være en tydelig, trygg, forutsigbar voksen med interesse og omsorg for ungdom
 • Det er viktig at du forstår ungdommenes hverdag og hva som opptar dem
 • Du må kunne bygge gode relasjoner til alle elever - også de som utfordrer deg mest
 • Fleksibilitet, raushet, varme og humor er viktige egenskaper for en lærer
 • Samarbeid med kolleger, ledelse og andre er en stor del av arbeidshverdagen, og vi vil ha deg som ønsker - og bidrar til - et samarbeid som utvikler skolen videre
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling fra 01.08.2023
 • En skole hvor kreativitet, engasjement og initiativ verdsettes
 • Dyktige og ambisiøse kolleger
 • Et trygt og godt elevmiljø
 • En arbeidsplass med høyt tempo og mye humør
 • Et raust og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tett oppfølging av veileder første skoleår for nyutdannede
 • Opplæring og veiledning i bruk av Ipad og Office 365
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for fag-/kompetanseutvikling

Om Fjellsrud skole

Fjellsrud er en ungdomsskole med fire/fem klasser per trinn og en spesialpedagogisk base. Lørenskog kommune er i sterk vekst, og skolen skal med tiden utvides til en 6-parallell ungdomsskole. Vi har et sterkt profesjonsfelleskap, og har kommet godt i gang med innføringen av fagfornyelsen. Vi er en MOT- skole og bruker deres programmer aktivt i arbeidet med et godt læringsmiljø. Som lærer i Lørenskog kommune vil du få være med i et godt utviklet tverrfaglig samarbeidssystem. Vi har nettverk og prosjektdeltakelse på tvers av skolene og målrettede kompetansehevingstiltak for våre ansatte.

Se mer informasjon om Fjellsrud skole via vår hjemmeside.

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Høre dette interessant ut?

Da vil vi at du sender inn en oppdatert CV med kortfattet søknad snarest og innen søknadsfristen. Vi ber deg laste opp vitnemål og arbeidsbekreftelser sammen med søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Du finner mer informasjon om skolene i Lørenskog, og kan bli bedre kjent med våre ansatte på vår side jobb- og ledige stillinger.

Vi ser frem til å høre fra deg!

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.