Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lørenskog kommune

Er du vår nye miljøterapeut?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en engasjert fagperson og har erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid, eller erfaringer med ungdommer og har lyst til å prøve deg innenfor dette spennende fagfeltet? 

Utekontakten i Lørenskog trenger flere engasjerte medarbeidere, både i fast stilling og ekstravakter. Det kan også være ledig et vikariat til 30.06.2023. Spesifiser i søknaden om du søker på det ene og/eller det andre.

Utekontakten er en tjeneste som er i vekst, i tråd med kommunens vekst for øvrig. Som en del av den brede ungdomssatsningen i kommunen, vil du kunne være med på å påvirke dette arbeidet. Du må være en trygg og tydelig voksenperson som har evnen til å være på ungdommens lag og samarbeide tett med andre tjenester i kommunen. Vi lover en fleksibel rolle med en svært variert arbeidshverdag og morsomme arbeidsoppgaver!

Arbeidsoppgaver:

 • Oppsøkende sosialt ungdomsarbeid på skoler og fritidsarenaer
 • Oppfølging, støttesamtaler og veiledning til enkeltungdommer og foreldre
 • Arbeid med ungdom i grupper
 • Informasjonsarbeid rettet mot ungdom, foreldre og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre tjenester i kommunen
 • Dokumentasjon og journalføring

Kvalifikasjoner:

 • Treårig relevant utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier. Til stillingen som ekstravakt kan erfaring kompensere for kravet om utdanning
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Sertifikat på bil (klasse B)
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Erfaring fra oppsøkende virksomhet og relasjonsarbeid foretrekkes
 • Ønskelig med kunnskap om/eller erfaring fra rus, psykiatri, sysselsetting, konfliktløsning
 • God kjennskap til sosiale medier og ungdommens nettbruk
 • Kjennskap til offentlig hjelpeapparat
 • De som tilsettes må levere godkjent politiattest før tiltredelse i stilling

Personlige egenskaper:

 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Engasjement for arbeidet
 • Nytenkende
 • Positiv bidragsyter inn i arbeidsmiljøet
 • Ta initiativ
 • Evne til å planlegge og styre egen arbeidshverdag
 • Du må like utfordringer, være utadvendt og sosial
 • Trives med ungdom og inneha flerkulturell forståelse
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Tydelig og strukturert
 • Trygg voksenperson
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Fleksibel, tillitsskapende og kontaktsøkende
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En fast 100% stilling
 • Ekstravakter, primært kveldsvakter
 • Variert arbeidshverdag
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Turnusarbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter

Om Utekontakten

Utekontakten jobber med oppsøkende sosialt arbeid blant unge i alderen 13 - 23 år. Vi skal være synlige voksne i de miljøene ungdom ferdes og bidra med hjelp, støtte og veiledning. Arbeidsmetodene er oppsøkende sosialt arbeid, individuell oppfølging og i grupper, informasjonsformidling/foredrag, i tillegg til å videreformidle kontakt til kommunens øvrige hjelpeapparat. Tilbudet i Utekontakten er frivillig og baseres på tillit og relasjonsbygging som utgangspunkt for endringsarbeid.

Utekontakten er organisert under skolekontoret i sektor for oppvekst og utdanning. Tjenesten jobber tett opp mot skolene, helsetjenester, fritidsarenaer, barnevern, NAV og andre ungdomsaktører i kommunen. Utekontakten har 5 faste stillinger + leder, ett vikariat til 30.06.23, i tillegg til to stillinger som er 50/50 delt mellom Utekontakten og den nye ungdomscafeen, Downtown. 

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.