Ledig stilling

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Er du vår nye leder av saks- og etterretningsarbeidet for å forhindre spredning av masseødeleggelsesvåpen?

Politi

Teknologi, kunnskap og informasjon er sentrale forutsetninger for å sikre militær evne, politisk innflytelse og økonomisk vekst. En rekke stater er derfor villige til å gå svært langt for å skaffe nødvendig teknologi og kunnskap til sine våpenprogrammer. Dette rammer norsk næringsliv og norske forsknings- og utviklingsmiljøer på forskjellige måter.

Ved vår avdeling for kontraetterretning og ikke-spredning søker vi derfor nå etter en saks- og etterretningsleder til arbeidet med å identifisere, vurdere og motvirke lands forsøk på å skaffe varer, tjenester, teknologi og kunnskap til bruk i våpen, inkludert masseødeleggelsesvåpen. 

Arbeidsoppgaver:

Som saks- og etterretningsleder skal du lede våre etterretningsprosesser knyttet til arbeidet med å identifisere, vurdere og motvirke andre staters anskaffelsesforsøk i Norge. Dette innebærer blant annet at du vil ha ansvar for å bidra til en hensiktsmessig operativ oppfølging av trusler innenfor fagfeltet. 

Du vil som en del av oppgaveporteføljen også samarbeide med andre fagmiljøer ved avdelingen og derigjennom ha innvirkning på produksjonen innenfor hele spekteret av statlige trusler mot Norge og norske virksomheter. I tillegg ønsker vi at våre saks- og etterretningsledere engasjerer seg i ulike typer utviklingsarbeid, slik at vi hele tiden kan sikre et godt faglig nivå både i avdelingen og i tjenesten som sådan. 

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg med høyere utdanning (minimum bachelorgrad) innen statsvitenskap, økonomi eller internasjonal sikkerhetspolitikk, eller fra politiet eller forsvaret. Du bør i tillegg ha erfaring fra etterforskning og/eller etterretning. Det vil være en fordel om du har kjennskap til rammene for bruk av juridiske tvangsmidler. Du må i tillegg ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, strukturert og kreativ. Du evner å angripe komplekse problemstillinger med pågangsmot, og du har høy personlig og faglig integritet.

I PST legger vi stor vekt på personlig egnethet, og vi vil vurdere alle søkere ut fra i hvilken grad og på hvilken måte de scorer høyt på verdier som lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet. Du må i tillegg tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.  

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. 

Vi tilbyr:

For å balansere våre krav til deg, lover vi spennende oppgaver innenfor et etterspurt og viktig fagområde, som bidrar til å sikre Norge og norske verdier i en sikkerhetsmessig vanskelig periode. Som saks- og etterretningsleder vil vi i tillegg tilby deg kompetanse- og erfaringsutvikling, blant annet gjennom kurs, seminarer, møter og ikke minst det daglige arbeidet. Du vil få mulighet til å utvikle din kompetanse i tråd med PSTs kompetansestrategi.

Vi tilbyr en årslønn i spennet kr 661 400 – 765 600 (ltr. 70-77) som seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere høyere lønn. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 
Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.
Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.