Ledig stilling

Skatteetaten

Er du vår nye jurist med særavgiftskompetanse?

Direktorater og tilsynsorgan

Andregangsutlysning

Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra til regelverksutvikling og til at etatens systemer anvender korrekt jus, samt bistå avdelingene i kompliserte eller prinsipielle juridiske spørsmål. Vi følger opp personvern-, skatteprosessuelle- og skatterettslige spørsmål i forbindelse med divisjonens IT-systemer/datamodeller, regelverksutvikling, og gir bistand til divisjonens fagmiljøer.

Vi er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet. Juridisk stab ledes fra Bergen, og er lokalisert i Bergen, Oslo og Stavanger. I staben jobber vi i fagteam. Vi har ansvaret for utredningsoppdrag og høringer, og utreder prinsipielle rettsspørsmål. Vi har også prosessansvar for statens rettssaker i samarbeid med våre advokater.

Hvem ser vi etter?
Du er en dyktig jurist med erfaring fra særavgifter. Du er en som trives i et miljø med høye krav til leveranser og frister, og du liker å arbeide i team, dele kunnskap og støtte dine kollegaer på veien til gruppens mål. Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende - dette er noe du kan kjenne deg godt igjen i.

Vi har god erfaring med digitalt samarbeid ved seksjonen, og med andre enheter.

Kvalifikasjoner:

  • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
  • Kompetanse innen særavgiftsregelverket
  • Det er ønskelig med erfaring/kjennskap til jus i maskinell produksjon

Personlige egenskaper:

  • Du har en positiv innstilling og er god i dialogen med andre, både skriftlig og muntlig
  • Du liker å jobbe i team
  • Du lærer raskt nye oppgaver og kan jobbe selvstendig
  • Du er utviklingsorientert og tar ansvar, også ut over eget ansvarsområde

Vi tilbyr:

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger, følger også med.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som seniorskattejurist, med en årslønn mellom 650 000 og 900 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.

 

Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.