Er du vår nye HR-medarbeider?

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

I HR-avdelingen har vi ledig stilling som rådgiver. Stillingen er viktig for våre leveranser til organisasjonen. Vi søker deg som er i starten av din HR-karriere, gjerne med noen noen få års erfaring. Vi ønsker at du er HR-faglig dyktig og god til å bygge relasjoner. Du vil få et selvstendig ansvar for tildelte arbeidsområder og oppgaver, samtidig som du er en del av et team med høy kompetanse som samarbeider tett. Du er en person med stort brukerfokus, er opptatt av kvalitet og effektive prosesser.

Du vil inngå i teamet med områderådgivere. Områderådgiver er blant annet å være kontaktperson mellom HR og et eller flere av Folkehelseinstituttets organisatoriske områder.

HR-avdelingen ivaretar hele spekteret av oppgaver innenfor fagfeltet. Avdelingen bistår blant annet i utvikling av ledelse, medarbeidere og organisasjon gjennom rådgivning og deltakelse i utviklingsprosjekter. FHI er en stor, spennende og kompleks organisasjon i stor endring. Dette gjør at her vil du få ta del i mange interessante problemstillinger.

HR-avdelingen består av 10 medarbeidere som rapporterer til HR-direktør. I avdelingen inngår seksjon for personal og lønn som består av 8 medarbeidere som rapporterer til seksjonsleder. HR-avdelingen er organisert under Instituttstaben sammen med avdelingene for økonomi, virksomhetsstyring, juridiske tjenester og eiendom og drift.

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere og følge opp lærlinger ved FHI/lærlingeordningen ved FHI
 • Bistå i arbeidet med inkluderingsdugnaden i staten
 • Rådgi og bistå ledere med rekruttering
 • Bistå ledere i sykefraværsarbeid
 • Støtte ledere i oppfølging av medarbeidere og utvikling av godt arbeidsmiljø
 • Generell HR-rådgivning

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra universitet/høyskole gjerne med HR i fagkretsen, minimum på bachelornivå
 • Noen få års jobberfaring innen HR er en fordel.
 • Interesse for og kjennskap til relevante lover og avtaler innen arbeidslivet
 • God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Fordel med interesse for HR-systemer

Personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner i organisasjonen
 • Skaper tillit gjennom faglig kompetanse og brukerfokus
 • Viser engasjement og tar initiativ
 • Aktivt deler kunnskap og erfaringer med kolleger
 • Strukturert og opptatt av kvalitet i eget og teamets arbeid
 • Jobber effektivt og har god arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver i en organisasjon med stor samfunnsmessig betydning
 • Et godt arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Stilling som førstekonsulent/rådgiver. Lønn etter avtale i henhold til statens regulativ, innenfor spennet kr 450 000 - 580 000.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Vi holder til i moderne lokaler ved Myrens verksted rett ved Akerselven