Er du vår nye HR Ansvarlig?

Active People AS

Rekruttering og bemanning

Ansvar for HR i anerkjent vekstbedrift

Stillingen vil ha et operativt ansvar for alle felt innen HR og våre personalsystemer. Stillingen skal gi administrativ støtte til ansatte i organisasjonen.
Du blir en viktig del av et samspilt lag i en lønnsom og ambisiøs bedrift. Vi tilbyr en variert og utfordrende stilling med stor betydning. Din naturlige base blir ved vårt norske hovedkontor i Grimstad.

Arbeidsoppgaver:

 • Operativt ansvar for alle fagfelt innen HR, herunder pre-, on- og offboarding, alle typer fravær, rekruttering inntil et gitt nivå, forberedelse til lønnskjøring, rutiner mm. 
 • Operativt ansvar for våre personalsystemer, så som personalhåndbok og -system, lønnssystem, time- og fraværsregistrering, årshjul mm. 
 • Være en fagressurs for ansatte i bedriften
 • Andre forefallende oppgaver innen personal og HR

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelornivå innen HR/personal
 • Krav til utdanning kan fravikes dersom søkeren ellers er meget godt kvalifisert
 • Ha god kjennskap til GDPR og HR-relatert lovverk
 • Relevant erfaring fra de arbeidsoppgavene som er nevnt
 • God kompetanse innen digitale verktøy
 • Fordel med erfaring fra prosjektstyring med evne til å overholde tidsfrister
 • Fordel med noe kjennskap til internkontroll og HMS

Personlige egenskaper:

 • Faglig autoritet, gjennom en kombinasjon av utdannelse og erfaring samt ens fremtoning
 • Trygg i møte med andre med evne til å skape gode relasjoner og bygge tillit
 • Systematisk arbeidsstil med stor arbeidskapasitet
 • Være god til å planlegge, koordinere og prioritere
 • God kommunikasjonsevne

Vi tilbyr:

 

 • En variert og utfordrende stilling med gode påvirknings- og utviklingsmuligheter for bedriften
 • Gode utviklingsmuligheter i et kvalitetsorientert vekstfirma med et positivt omdømme
 • En selvstendig stilling med stor fleksibilitet
 • Gode og ordnede betingelser i en solid virksomhet med god økonomi
 • En jobb i et firma med visjon om å være verdens beste arbeidsplass