Er du vår nye fagleder etterlevelse (Compliance Officer) i NRK?

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

Fagleder etterlevelse skal bistå linjen i NRK med å utarbeide og etablere et effektivt internkontrollsystem for å styre risiko for brudd på eksternt og internt regelverk. Du vil ha faglig ansvar for å bidra til at NRK har fungerende systemer som reduserer risiko for brudd på lover og regler.

Stillingen som fagleder etterlevelse er ny i NRK, hvilket innebærer at funksjonen må etableres fra start av og gode samarbeidsrelasjoner etableres med andre fagpersoner og miljøer, så som juridisk, personal, økonomi, sikkerhet og beredskap.

Arbeidsoppgaver:

Fagleder etterlevelse skal ha en forebyggende, rådgivende og kontrollerende rolle og du har dermed ansvar for bl.a. å

 • gjøre deg kjent med lover og forskrifter som er relevante for NRKs drift
 • kontinuerlig holde deg oppdatert på nye retningslinjer og regler fra myndighetene
 • påse at det utarbeides intern policy og retningslinjer som reduserer risiko for regelbrudd
 • planlegge og gjennomføre risikovurderinger samt etterlevelseskontroller
 • overvåke, vurdere og rapportere effektiviteten av tiltak
 • gjennomføre opplæring og trening
 • rådgi og bistå førstelinjen i arbeid med internkontrollen

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves at du har juridisk, økonomisk eller annen relevant utdannelse på mastergradsnivå
 • Du bør ha minimum tre års relevant praksis og erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Du har erfaring fra risikostyring og internkontrollarbeid
 • Du har god evne til å kunne tolke regelverk

Personlige egenskaper:

 • Du handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar
 • Du forstår organisasjonens uformelle regler og strukturer slik at du får ting gjort
 • Du er metodisk og systematisk, og planlegger fremover i tid samtidig som du kan håndtere endringer og omprioriteringer  
 • Du brenner for fagområdet og deltar i kontinuerlig faglig utvikling
 • Du samarbeider godt med andre og kommuniserer på en klar og presis måte, slik at andre kan forstå ditt fagområde

Vi tilbyr:

 • En ny og spennende stilling i NRK
 • Deltakelse i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Faglig og personlig utvikling
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Arbeidsted på Marienlyst i Oslo