Ledig stilling

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Er du vår nye avsnittsleder?

Politi

PSTs seksjon for livvakt- og sjåførtjeneste er en av flere seksjoner i avdeling for beskyttelse av myndighetspersoner. Seksjonen består av flere avsnitt hvor hverdagen preges av høyt tempo, mange ulike arbeidsoppgaver, et utstrakt samarbeid med andre og fleksible medarbeidere og ledere som takler endringer i arbeidshverdagen. Vi har et godt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere som har en variert bakgrunn og ulik alderssammensetning, og som utfører arbeidsoppgavene sine på en profesjonell måte. Vi er nå på jakt etter en ny avsnittsleder som kan være med å utvikle seksjonen videre.

Arbeidsoppgaver:

Som avsnittsleder vil du få personansvar for sjåfører på et avsnitt, og oppfølging og utvikling av medarbeiderne vil være en av dine viktigste oppgaver. Administrative oppgaver er også en del av de daglige arbeidsoppgavene. Du vil måtte tilrettelegge og delta aktivt i interne og eksterne møter som påvirker avdelingens utvikling og bidra til å utvikle arbeidsprosesser og relevant kompetansebygging. Det er også viktig at du som avsnittsleder forstår helheten og kompleksiteten i sjåførtjenestens eksisterende oppgaveportefølje. Som avsnittsleder skal du også sørge for at nødvendige endringer gjennomføres.

I tillegg forventes det at du bidrar til følgende:

  • Utvikling av sjåførtjenesten slik at oppdrag løses på en profesjonell måte med en god og fornuftig ressursutnyttelse.
  • Seksjonens utviklingsarbeid innenfor metode og fag, inkludert teknologisk utvikling.
  • Samarbeid med andre seksjoner og samarbeidspartnere slik at vi på best mulig måte kan jobbe sammen om oppgavene som hører til avdelingens ansvarsområde. Som avsnittsleder vil du også måtte bidra til måloppnåelse både for seksjonen og for hele avdelingen, i tillegg til PSTs overordnede mål.

Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har relevant utdanning på bachelornivå. Realkompetanse kan imidlertid kompensere for eventuell manglende formell utdanning. Vi mener at du må ha erfaring med drift av operativ tjeneste, fortrinnsvis fra politiet, Forsvaret eller sikkerhetsbransjen. Relevant erfaring fra andre områder kan også vurderes som aktuelt. På den ønskelige siden ser vi for oss at du har relevant lederutdanning og ledererfaring, samt erfaring med å lede endringsarbeid. Kjennskap til PST som organisasjon og til vårt samfunnsoppdrag og våre samarbeidspartnere vektlegges også som positivt. For å være aktuell for stillingen må du ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. 

Personlige egenskaper:

Du kommuniserer og samarbeider godt med andre. Du bygger tillit og trygghet og bidrar positivt til et arbeidsmiljø som fremmer samarbeid og utvikling. I tillegg jobber du for å utvikle gode relasjoner og er en god støttespiller for de andre i ledergruppa og evner å motivere både medarbeidere og ledere rundt deg.

Du må trives med en varierende arbeidshverdag styrt av ulike prioriteringer og oppdukkende hendelser. Som avsnittsleder må du evne å finne løsninger på oppdukkende utfordringer samt bidra til å innføre nye løsninger som er viktige for videreutvikling av seksjonen.
Du er initiativrik og målrettet i måten du organiserer arbeidsoppgaver og gjennomfører beslutninger på. Du evner å tenke helhetlig, langsiktig og strategisk.  Som leder forventes det at du utviser endringsvilje og oppmuntrer dine ansatte til nytenking og til å bidra til nødvendige endringer.  
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

Seksjonen har nylig vært gjennom en omorganisering, og vi er godt i gang med å bygge opp en ny avdeling for beskyttelse av myndighetspersoner. Stillingen som avsnittsleder gir gode muligheter til å bidra til faglig utvikling av tjenesten samt mulighet til å utvikle deg som leder. Du vil bli del av en ny ledergruppe som består av ledere med ulike erfaringer som ledere.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 715 900-776 900 i lønnstrinn 75-78 som seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Turnustjeneste må påregnes.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Søkere gjøres oppmerksom på at aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju i slutten av august. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.