Detaljer


Er du teknologiinteressert, motivert og liker å yte god service? Da søker PST deg til vår teknologiavdeling

Vårt IT Servicesenter er i utvikling, og vi søker nye medarbeidere til vårt team. Vi er del av teknologiavdelingen i PST, og endringer innenfor fagfeltet og i vår oppgaveportefølje gjør at vi søker deg. 

Arbeidsoppgaver
Du vil være IT-seksjonens ansikt utad mot våre brukere. Du vil motta og saksbehandle innmeldte henvendelser fra brukere som kommer via flere kanaler, for eksempel via telefon, mottakssone eller saksbehandlingssystem.
 
Du skal bidra til kontinuerlig forbedring innenfor avsnittets ansvars- og fagområder.
 
Du vil ellers få varierende arbeidsoppgaver innenfor servicesenterets ansvarsområde, og disse vil kunne endres over tid.
 
PST har kontorer i flere distrikter i Norge, så noe reisevirksomhet må påregnes. Vi er også på utkikk etter deg som har bosted andre steder i landet enn Oslo, fordi våre distriktskontorer også har behov for denne kompetansen.
 
Kvalifikasjoner
Vi søker deg som ivrer etter å levere kvalitet på tjenester til brukersiden og ønsker å bidra til videreutvikling og profesjonalisering med fokus på økt kundetilfredshet. Du ønsker å bidra til at vi utnytter funksjonaliteten og handlingsrommet i vår tjenesteplattform som understøtter våre IT-prosesser, vår virksomhet og tjenestebehovene hos våre brukere. Du ser viktigheten av god dokumentasjon og definerte rutiner slik at verdien av å etablere roller og funksjoner kan ivaretas på en god måte.
 
Vi søker deg med interesse for teknologi. Det er ønskelig med fagbrev, bachelorgrad innen IT eller annen relevant høyere utdanning. Relevant erfaring, sertifiseringer eller stor teknologisk nysgjerrighet som har gitt deg praktisk erfaring, kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 
Du bør ha grunnleggende IT-kunnskaper innen Microsoft-produkter, server- og klientmiljøer og brukeradministrasjon. Sertifisering innen ITIL eller ulike teknologier er en fordel. Overordnet kjennskap til nettverk, lagring og OS generelt er ønskelig. Erfaring fra IT-servicefunksjoner eller lignende arbeid og kjennskap til rammeverk for samhandling og arbeidsmetodikk (f.eks. ITIL, COBIT, Lean) er en fordel.
 
Du er opptatt av informasjonssikkerhet og digitale sårbarheter, og er oppdatert på nyheter og trender. Gode kommunikasjonsevner og god fremstillingsevne på norsk er kvalifikasjoner vi ser etter. 

Personlige egenskaper
Du må møte våre brukere på en positiv måte og sikre god kommunikasjon med mottaker. Å dele kunnskap og dokumentere ditt arbeid er naturlig for deg. Du er en initiativtaker og slipper ikke oppgaver før de er fullført.  Det er naturlig for deg å jobbe både selvstendig og som aktiv teamdeltager med et positivt bidrag til arbeidsmiljøet.
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. For autorisasjon i denne stillingen må du være norsk statsborger.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Teknologi i PST er et satsingsområde, og vi jobber kontinuerlig med videreutvikling og forbedring for å opprettholde kvalitet på tjenester og systemstøtte levert til virksomheten. Det vil være mulig å delta i forbedringsarbeidet og i perioder jobbe med prosjekter på tvers i organisasjonen.
 
Hos oss får du muligheten til å jobbe kreativt med teknologi. Vi tilbyr muligheter for egenutvikling, og vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og dele din kunnskap med kolleger. 
 
Lønn etter avtale som konsulent (SKO 1065), førstekonsulent (SKO 1408), avdelingsingeniør (SKO 1085), overingeniør (SKO 1087) eller rådgiver (SKO 1434). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
 
Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%). Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet over tid kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen. 

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.   

Søknaden sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.