Detaljer


Er du sykepleier og vil jobbe innen rus og psykisk helse? Vi trenger deg!

Er du vår nye trygge, engasjerte medarbeider som har lyst til å jobbe innen fagfeltet rus og psykisk helse?
Har du godt humør, gode samarbeidsevner, et klokt hode, et godt hjerte og samtidig strukturert og målbevisst? Ja, da er nettopp du den vi søker.

Vallerud bosenter er en avdeling i Samlokaliserte boliger i Lørenskog kommune. Bosenteret er et midlertidig botilbud til brukere med rus- og psykiske helseutfordringer som ønsker botrening og tett oppfølging med mål om å etablere seg i egnet bolig eller i behandling.

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølgingsansvar/primær- og sekundærkontakt for 2-4 beboere.
 • Endring og motivasjonsarbeid.
 • Kartlegging, booppfølging, omsorgs- og relasjonsbygging.
 • Medansvar for oppfølging av legemidler.
 • Praktisk arbeid ved behov; klargjøring og vask av rom, deltagelse i matlaging etc.
 • Utarbeide eller bidra i arbeidet med å utarbeide rutiner og prosedyrer for faglig drift, sikkerhet m.v.
 • Dokumentasjonsarbeid, herunder journalføring og rapportskriving.
 • Delta i samarbeidsmøter.
 • Utarbeide og følge opp mål og tiltak sammen med bruker.
 • Dokumentere tjenesteutøvelsen.
 • Skadereduserende arbeid.
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Erfaring fra arbeid med rusmiddelavhengige og ROP-brukere i aktiv rus.
 • Førerkort klasse B.
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen.

 

Personlige egenskaper
 • Du har stort engasjement for brukergruppa.
 • Du er trygg på deg selv, beholder roen i utfordrende situasjoner, er støttende, empatisk og utholdende.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter ved å være imøtekommende, tydelig, dempende og tålmodig.
 • Du er engasjert i fagområdet, og deler generøst dine kunnskaper og ferdigheter.
 • Du har gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Du er lojal og pliktoppfyllende, ansvarsbevisst og fleksibel.
 • Du må like å ha en variert arbeidshverdag, og takle situasjoner som plutselig skulle oppstå.
Vi tilbyr
 • Seksukers turnus med dag- og kveldsvakter, og arbeid hver 3. helg
 • Kort vei til offentlig kommunikasjon, og parkeringsplass skulle du trenge det.
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidsdag.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en tjeneste i utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger.
 • God personalpolitikk, og mulighet for personlig utvikling.
 • Lønn i henhold til tariff.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytter.

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert.

Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
På grunn av personalgruppas sammensetning oppfordrer vi spesielt menn å søke stillingen.

I henhold til Offentliglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.

Tilsetting skjer etter kvalifikasjonsprinsippet, og det vil legges avgjørende vekt på personlig egnethet.