• Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4270618
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Er du sikker? - Vi trenger IT Sikkerhetsarkitekt

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidstilsynet er en etat under Arbeids- og sosialdepartementet som jobber for et godt arbeidsliv i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til HMS. Vårt mål er at alle som jobber i Norge skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø. 

Arbeidstilsynet har høye ambisjoner om å utnytte moderne teknologi på en smart og effektiv måte og ønsker å være i front når det gjelder digitalisering i offentlig sektor. Med til sammen ca 60 ansatte og innleide konsulenter er vi et av de større IT-miljøene i Trondheim. 

Vi benytter verktøy basert på Microsoft- og WEB-teknologi og Amazon WebServices med serverless arkitektur og mikrotjenester. Tverrfaglige team benytter smidige utviklingsmetoder for å løse vårt viktige samfunnsoppdrag. All nyutvikling vil være basert på sky-teknologi. Vi står nå overfor en rekke spennende utfordringer som vil medføre store endringer innenfor vårt systemlandskap og søker flere sentrale roller som skal være ledende i arbeidet med våre løsninger.

Arbeidsoppgaver:

 • ansvar for utvikling, forvaltning og implementering av sikkerhetsarkitektur og sikkerhetsplan knyttet til Arbeidstilsynets sikkerhetsstrategi:
 • definere krav og prinsipper for informasjonssikkerhet
 • design og rådgivning tilknyttet prosesser for sikker prosjektering, utvikling og gjennomføring av IT-prosjekter og risikoanalyser
 • bidra til at vi oppfyller GDPR-kravene i våre løsninger
 • bidra til kulturbygging i organisasjonen med tanke på sikker bruk av IT-løsninger og utstyr
 • bidra til beredskapshåndtering inklusive katastrofehåndtering og hendelseshåndtering
 • bidra til å oppdage og fjerne sårbarheter og trusler samt etablere sikkerhetsovervåking
 • bidra til rette for avvikshåndtering og forbedringshåndtering i forbindelse med it-sikkerhet
 • sikre at IT-løsninger som utvikles eller kjøpes tilfredsstiller relevante krav til behandling av personopplysninger og interne sikkerhetskrav, samt at løsningene er i henhold til etablert beste praksis og etablere trygge og sikre løsninger for brukerne og samfunnet.

Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole. Dokumentert erfaring og resultater fra arbeidsområdet kan kompensere noe for mangelfull utdanning
 • minimum 3 års arbeidserfaring som sikkerhetsarkitekt eller tilsvarende rolle
 • ha god forståelse for relevante metoder og standarder som f.eks. ISO27001, NIST, CIS
 • ha erfaring med sikkerhet- og programvarearkitektur, Zero Trust, IAM og disaster recovery.
 • svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi ser etter deg som er inkluderende og dyktig til å skape samarbeid og engasjement.
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. 

Personlige egenskaper:

Hos oss får du en arbeidshverdag i en selvstendig rolle med mye frihet under ansvar og spennende
faglige utfordringer. Arbeidstilsynet vil hjelpe deg i videreutvikling i faget gjennom god opplæring,
oppfølging og ekstern kursing. Du vil samarbeide tett med andre kompetente og hyggelige kollegaer i
et åpent kontorlandskap. IT-avdelingen kjennetegnes ved et meget godt arbeidsmiljø og lite
gjennomtrekk.

Vi tilbyr:

Stillingen er plassert som seniorrådgiver i kode 1364 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr. 650 000 – 900 000,-. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse. Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss. 

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet. 

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

For mer informasjon, eller en konfidensiell innledende prat, kan du kontakte Dfind AS ved Trond Inge Halten, mobil 916 25 377, e-post trond.inge.halten@dfind.no, eller
Laura Cecilie Lydiksen, mobil 477 88 336, e-post laura.cecilie.lydiksen@dfind.no.                                         

Du kan også kontakte Arbeidstilsynet ved Seksjonsleder for IT Jan Ingar Trangen, telefon 7319 97 00, e-post jan.ingar.trangen@arbeidstilsynet.no

 
 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4270618
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet