Detaljer


Er du rå på å skjule dine spor? PST søker operativ tekniker

Ønsker du deg en arbeidshverdag litt utenom den vanlige kontortilværelsen? PST skal ansette en overingeniør i funksjon som operativ tekniker med fokus på straffeprosessuelle tvangsmidler som bl.a. montering av overvåkingskameraer. 

Arbeidsoppgaver
Du vil som operativ tekniker inngå i en seksjon som jobber med sikring, innhenting, bearbeiding og tilrettelegging av informasjon i PSTs forebyggende saker og etterforskningssaker. Seksjonen inngår i PSTs teknologiavdeling. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til operativ informasjonsinnhenting. Det er svært viktig at du trives med praktiske arbeidsoppgaver. 
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.
Kvalifikasjoner
  Vi søker deg som har relevant teknisk fagskole eller teknisk erfaring. Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med innhentings- og etterforskningsmetoder. Arbeidsoppgavene består av etablering av relevant teknologi som benyttes i bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler som kameraovervåking, romavlytting, teknisk sporing og annen kontroll av kommunikasjonsanlegg. Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. 

  I tillegg kreves det kunnskaper om og erfaring innenfor minst ett av følgende emner: 

  - Datakommunikasjon: VPN, TCP/IP, brannmurer og ruting 

  - Internett-protokoller: Analyse, dekoding og feilsøking

  - Elektrofag 
   
  Opplæring utover det som forutsettes over, vil bli gitt.  
  Personlige egenskaper
  Vi ser etter en kollega som er kreativ, lærevillig og initiativrik, og som jobber godt sammen med andre. Du ser løsninger der andre ser begrensninger og er praktisk anlagt. Vi forutsetter at du bidrar til fag- og metodeutvikling og både tilegner deg og deler kompetanse med dine kolleger. For å lykkes som operativ tekniker er det viktig at du klarer å holde hodet kaldt og beholde roen under press. 
   
  Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, pålitelighet og dømmekraft er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.  
   
  Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.
  Vi tilbyr

  Dette er en stilling som gir gode muligheter for faglig utvikling, og PST prioriterer kompetanseheving blant sine medarbeidere. Du vil tilhøre en avdeling som er helt avgjørende for at PST er i stand til å håndtere de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. 

  Du vil få en årslønn innenfor ltr. 63-70 i stilling som overingeniør (SKO 1087), seniorkonsulent (SKO 1363) eller rådgiver (SKO 1434). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. 

  Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %), og mulighet for trening i arbeidstiden.

  Søknad og prosess  

  Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vi vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.  
   
  Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

  Hvis du i nåværende stilling er å anse som «skjermet personell» kan du avtale fysisk overlevering av søknad og CV. Det bes likevel om at personalia fylles ut og at elektronisk søknad sendes uten søknadstekst og CV.

    
   
  Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater