Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Er du PSTs nye analysekoordinator?

Politi

PST har en ledig stilling som analysekoordinator ved avdeling for kontraetterretning. Statlig styrt spionasje er en alvorlig trussel mot Norge, og flere lands etterretningstjenester bruker store ressurser på etterretningsaktivitet i Norge. Avdelingen har ansvaret for å forebygge og forhindre ulovlig etterretningsaktivitet i Norge, og det er stor etterspørsel etter våre strategiske vurderinger.

Din hovedoppgave vil være å koordinere tjenestens utadrettende analyseproduksjon og formidlingen av disse, innenfor fagområdene kontraetterretning, kontraterror og trusler mot myndighetspersoner. I stillingen som analysekoordinator vil du derfor være sentral i arbeidet med å gi beslutningsstøtte til eksterne brukere, særlig innenfor nevnte fagområder. 

Arbeidsoppgaver:

Som nevnt skal du koordinere PSTs utadrettede analyseproduksjon. Dette inkluderer arbeidet med PSTs nasjonale trussel­vurdering, PSTs årlige graderte trusselvurdering, anmodninger fra departementet og trusselvurderinger for myndighets­personer. Du skal også koordinere foredragsvirksomhet, særlig når det er behov for bistand fra flere avdelinger. Videre vil du ha ansvaret for dialogen med Justis­­- og beredskapsdeparte­mentet knyttet til anmodninger om produkter. Vedkommende som får stillingen må også påberegne å ta enkelte analyseoppdrag og foredrag selv. 

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har høyere utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel innen samfunnsfag, humaniora, politi eller forsvar. I tillegg har du utdanning innen etterretning og analyse, eller kan vise til relevant praktisk erfaring fra analysearbeid. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Det er videre ønskelig at du har god forståelse for nasjonal og internasjonal sikkerhetspolitikk og for brukerne av PSTs produkter. Kompetanse innen ett eller flere av PSTs fokusområder er en fordel.    

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er strukturert og samarbeidsvillig, og som liker å tilrettelegge for andres arbeid. Du er selvstendig, og evner selv å identifisere oppgaver og å løse disse. Du har i tillegg god fremdrift og gjennomføringsevne, nysgjerrig og kreativ. Meget gode samarbeidsevner er en forutsetning for å koordinere PSTs analyseproduksjon.

Analysefaget i PST er i kontinuerlig utvikling. Vi søker derfor deg som ønsker å være en aktiv bidragsyter til dette, gjennom deltakelse i et tverrfaglig miljø med fokus på oppdragsløsning og utvikling. Arbeidshverdagen hos oss er preget av tidvis høyt tempo, komplekse problemstillinger og tverrfaglig samarbeid, og vi ønsker en person som motiveres av arbeidsdager som dette.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.  

Vi tilbyr:

Arbeidshverdagen hos oss er spennende. Du vil få mulighet til å styrke egen fagkompetanse og tilegne deg ny kompetanse og erfaring gjennom kurs, seminarer, møter og daglig arbeid. Kontraetterretning er et utfordrende fagfelt som bidrar til å sikre Norge, og som analysekoordinator vil du ha en viktig rolle i dette arbeidet.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 626 300 – 728 100  (ltr. 67-75) som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.
Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.