Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Er du operatøren som vil bidra til at PST håndterer de mest alvorlige truslene mot landet vårt?

Politi

Vi søker 3 initiativrike og handlekraftige operatører til avsnittet for operativ støtte.

Avsnittet ligger under seksjonen FRC som har ansvar for mottak, vurdering, formidling og oppfølging av informasjon til PST. Vår målsetning er å avklare tips, trusler og bekymringsmeldinger så raskt som mulig. Dette gjøres gjennom bruk av egne ressurser i seksjonen, PSTs øvrige ressurser, politiet og andre samarbeidende samfunnsaktører. Målet er å finne informasjon som kan bidra til å avklare og håndtere trusler. Om dette høres interessant ut, og du er klar for en utfordrende, hektisk og spennende arbeidshverdag. Da er du kanskje den vi leter etter!

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene dine vil være knyttet til mottak av informasjon og innledende vurdering, operativt samarbeid med politiet for øvrig, håndtering av akutte operative situasjoner samt å gi operativ støtte til PSTs enheter ute. Du skal håndtere relevante datasystemer og sette informasjon i rett kontekst, i lys av PST sitt mandat.
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme.

Kvalifikasjoner:

For å være aktuell for stillingen kreves det relevant politifaglig bakgrunn og operativ erfaring. Videre kreves det meget god kjennskap til politiets arbeidsverktøy og forståelse for viktigheten av IKT- verktøy i oppgaveløsning.
 
Det vil være en fordel med erfaring fra operasjonssentral og erfaring innenfor etterretning. IP4 status er ønskelig. Det er også en fordel med god teknologisk forståelse.
 
Det er et krav at du har god kjennskap til politioperative tiltak for raskt å kunne håndtere oppdukkende trusler samt god forståelse for lovmessige muligheter og begrensninger.
 
Søkere må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Ytterligere språk – og kulturkunnskap er en fordel.

Personlige egenskaper:

Vi søker en engasjert kollega som kan håndtere en hektisk hverdag med mange og ulike oppgaver. Du må kunne jobbe effektivt og selvstendig og ha evne til hurtig omstilling. Det er en forutsetning at du har gode samarbeidsevner og er god på å bygge relasjoner både internt og eksternt. Hvis du i tillegg er initiativrik og har god vurderings- og beslutningsevne, er du muligens den vi ser etter.
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en spennende og utfordrende arbeidshverdag sammen med dyktige kollegaer. Du vil bli en del av et godt arbeidsmiljø bestående av høyt kompetente medarbeidere med variert fag- og utdanningsbakgrunn. Dersom du er klar for en utfordrende, hektisk og spennende arbeidshverdag, bør du søke på denne stillingen.

Stillingen avlønnes som politibetjent 3 (SKO 1461) eller politioverbetjent (SKO 0287) i lønnstrinn 61-69 (kr 553500 – 637900). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det er døgnkontinuerlig turnusarbeid. 

Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Endringer i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes. Søkere kan også vurderes med tanke på lignende stillinger ved Den sentrale enhet.
 
Vi har en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.
 
Søknad sendes elektronisk. Søkere gjøres oppmerksom på at aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju i august. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.