Ledig stilling

Lørenskog kommune

Er du læreren vi leter etter?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Løkenåsen ungdomsskole har behov for dyktige og engasjerte lærere til vikariater skoleåret 2023-2024!

Vi ser etter deg som er engasjert og faglig dyktig og har god relasjonskompetanse. Hos oss vil du bli del av et engasjert lærerteam som samarbeider tett om elevenes faglige og sosiale utvikling. Løkenåsen skole er preget av mangfold og inkludering. For arbeidet med inkludering har skolen vunnet flere priser, blant annet Benjaminprisen i 2016. 

Aktuelle fag: engelsk/norsk/matematikk, gjerne i kombinasjon med spesialpedagogikk. Andre fag for ungdomstrinnet kan også være aktuelle.

Løkenåsen skole har 12 ordinære klasser, innføringsklasse for nyankomne og en base med helhetlig tilrettelagt spesialpedagogisk opplæringstilbud. Basen flytter 1. august inn i nye og større lokaler. Her blir det inntil 18 elevplasser. Den ene av stillingene vil ha deler av undervisningen på basen. 

Kvalifikasjoner:

 • Vår nye lærer må ha godkjent undervisningskompetanse for tilsetting på 8.-10. trinn jfr. opplæringsloven 
 • Ønskelig med utdanning i spesialpedagogikk i kombinasjon med norsk/matematikk/engelsk. Andre fag kan også være aktuelle.
 • Du må være fortrolig med digitale verktøy og kunne bruke dette aktivt i elevenes læring
 • Du må kunne kommunisere godt på norsk, muntlig og skriftlig
 • Du må kunne fremlegge godkjent politiattest i tråd med opplæringsloven, samt egenerklæring om tuberkulose, før tiltredelse i stillingen

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en engasjert og dyktig klasseleder som sammen med teamet arbeider for å skape en god skolehverdag for elevene
 • Du må ha faglig engasjement og evne til å legge til rette for elevenes læring og utvikling
 • Utviklingsorientert og fleksibel
 • Du må være en tydelig, trygg og forutsigbar voksen med interesse og omsorg for ungdom
 • Gode ferdigheter når det gjelder å tilrettelegge og tilpasse undervisningen ut ifra elevenes faglige nivå
 • Du må ha gode samarbeidsevner, samt evne å se muligheter til det beste for elevene
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

  • Godt samarbeid i team med et utviklingsorientert og engasjert personale som ønsker å skape en god skole for elevene.
  • Gode fasiliteter i et moderne skolebygg.
  • Som lærer i Lørenskog kommune vil du få være med i et godt utviklet tverrfaglig samarbeidssystem. Vi har nettverk og prosjektdeltakelse på tvers av skolene og målrettede kompetansehevingstiltak for våre ansatte.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Mulighet for fag-/kompetanseutvikling.
  • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytter
  • Vikariat fra 01.10.23 - 31.07.24

  Om Løkenåsen skole

  Skolen har om lag 320 elever fordelt på 13 klasser, hvorav 12 ordinære klasser og en innføringsklasse for minoritetsspråklige. Skolen har i tillegg en base med et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud for inntil 18 elever. Basen flytter inn i nye lokaler 1. august.  

  Våre lærere samarbeider tett i team med mål om best mulig faglig og sosial utvikling for elevene.
  Skolen bruker iPad en-til en for alle elever som et pedagogisk verktøy i undervisningen. Dette gir nye muligheter for tilpasset opplæring, skaperglede og for i større grad å kunne involvere elevene i læringsarbeidet. I pedagogisk utviklingsarbeid er fokus nå på inkludering og på å sikre en god implementering av Fagfornyelsen. 

  Du kan lese mer om Løkenåsen skole på våre hjemmesider.

  Annet

  Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

  I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.