Detaljer


Er du en smidig prosessleder og blir motivert av å utvikle andre? 

Statistisk sentralbyrå søker inntil to nye medarbeidere som vil drive fagområdet smidig arbeidspraksis fremover. 

Hvordan vet du at det du leser er riktig? Hvor kommer tallene fra, og kan du stole på dem? Siden 1876 har Statistisk sentralbyrå levert et uavhengig, felles faktagrunnlag for god planlegging, evaluering, debatt og forskning i Norge. I dette arbeidet trenger statistikkavdelingene gode IT-løsninger. Vi tilbyr en spennende mulighet til å være en driver for smidig tankesett og verdier i utvikling av våre IT-løsninger og statistikkprodukter.

Informasjon om stillingen

SSB har et strategisk mål om å levere enda mer relevant og aktuell statistikk og analyse. Dette krever blant annet at IT-avdelingen tar en sentral rolle i arbeidet med å etablere tverrfaglige produktteam som får ansvar for hele verdikjeden. Utviklingen av IT-løsninger har i SSB de senere årene basert seg mer og mer på smidig metodikk. Dette gjelder både i forvaltningsteam, team i prosjekter og i etablering av produktteam.  

Du vil inngå i Seksjon IT partner hvor vi har et felles mål om å støtte organisasjonen i å utvikle arbeidsmetoder og kultur for tverrfaglig samarbeid. Fokus er brukerverdi, automatisering, raskere produksjonssetting og gevinstoppnåelse, datadrevet utvikling, innovasjon, kontinuerlig forbedring og læring.   

Du vil blant annet: 

 • Etablere partnerskap og samarbeid på tvers av organisasjonen for å skape produktutvikling og innovasjon basert på brukerbehov og verdi.
 • Bistå team i prosess og leveranser basert på smidig metodikk med tilhørende verktøy.
 • Bistå linjen/team i endringsarbeid og innføring av nye tjenester og produkter.
 • Skape suksesshistorier som viser verdi for resten av organisasjonen.
 • Være rådgiver i å ta i bruk ny teknologi og tjenester.
 • Være en pådriver for smidig tankesett og verdier, og skape modenhet på dette både hos forretning og IT.
 • Sørge for at prosesser automatiseres og at utvikling er datadrevet.
 • Ta operative prosessroller i team/prosjekt, eksempelvis scrummaster, prosjektleder, smidig coach, innføringsleder.
 • Undervise, veilede, coache og fasilitere. 
Hva vi ser etter 

Du har et stort engasjement for smidige tankesett og verdier, og du ønsker å kontinuerlig utvikle din kompetanse innen smidig prosessledelse. Du har gode kommunikasjonsevner og setter deg inn i virksomheten og brukernes behov. Du ser verdi i både å lære av og dele kunnskap og erfaringer med andre. Vi legger stor vekt på personlige egnethet, da arbeidet innebærer en tett dialog med utviklere, statistikere og interne brukere. Du må ha interesse for å sette deg inn i IT-arkitekturen og teknologi som til enhver tid brukes. 

Kvalifikasjoner

Du har: 

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
 • Kompetanse på og erfaring med å ta i bruk ulike smidige metoder, eksempelvis Scrum, Kanban, Devops.Software value stream mapping/flow framework, designsprint, prinsipper for kontinuerlig læring. 
 • Erfaring med å fasilitere og coache. 
 • Sertifiseringer/kurs, eksempelvis Scrummaster, Product Owner, Agile Team Coach, PROSCI, ACMP Standard, AgileShift, SAFe.
 • Gode språkkunnskaper skriftlig og muntlig i norsk (minimum norsk nivå B2) og engelsk.

Det er også ønskelig at du har erfaring fra: 

 • Implementering av smidige ledelsesprinsipper slik som kontinuerlig læring, kompetanseutvikling og autonomi. 
 • Etablering av Produktteam og den transformasjonen det medfører.
 • Digitalisering og de endringsprosesser det medfører i organisasjonen.
 • Endrings- og innføringsledelse.
Vi tilbyr
 • Lønn som rådgiver eller seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspenn fra kr 552 800 kr til 934 800 (ltr. 62-85) etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte kandidater.
 • Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. 
 • Et godt IT-fagmiljø i en kunnskapsrik organisasjon. 
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo eller Kongsvinger.
 • Ansatte har mulighet til en time trening i uken i arbeidstiden, med trimrom både i Oslo og på Kongsvinger.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter og vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. 
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Hvis du vil lese mer om dette, kan du gå inn på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
 • Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden. 
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.