Detaljer


Er du en seniorutvikler med sans for visualisering av data?

Vi står foran store utfordringer og en spennende tid med digitalisering av helsedata. Vi leter etter to senior systemutviklere som skal jobbe med vår nye statistikkbank, https://statistikk.fhi.no/ . Statistikkbanken visualiserer statistikk fra FHIs ulike helseregistre og nøkkeltallstatistikker om befolkning, oppvekst og levekår, miljø, skader, helserelatert atferd og helsetilstand. Løsningen skal benytte seg av data fra mange datakilder og du vil derfor bli med på å designe og utvikle en kompleks arkitektur med integrasjon mot andre systemer.

Vi trenger deg som er vant til å tenke helhetlige løsninger. Du evner å se synergier og utnytte potensialet i hvert system, skape løsninger som lett kan skalere og tilpasse seg forskjellige bruksområder. Vi trenger deg som er nysgjerrig på hvordan teknologi kan utnyttes på nye måter, i tett samarbeid med brukermiljøet. Du vil få mulighet til å påvirke hvordan vi best kan effektivisere og heve kvaliteten i Folkehelseinstituttets visualiseringsløsninger. Vi bygger nye løsninger, utbedrer eksisterende og har en aktiv rolle i samarbeid med andre nasjonale helseaktører. Som utvikler hos oss blir du en del av et dynamisk utviklingsmiljø som leverer innovative og brukerorienterte løsninger, og som gir mulighet for faglig utvikling på nye områder.

Du må like å jobbe tett med andre mennesker. Du har lett for å kommunisere med andre, er flink til å lytte og har respekt for andres meninger. I vårt uformelle miljø verdsettes godt humør og et positivt vesen høyt.

Totalt er det 50 personer som jobber med utvikling og forvaltning av IT-løsninger i FHI, fordelt på kontorer i Bergen og Oslo. Denne stillingen er organisert i avdeling for Nettportaler og samhandling i Oslo, men det er fordel om du har mulighet til å reise mellom Oslo og Bergen ved behov. Du vil jobbe i et team med andre utviklere, designere og prosjektleder, og ha et tett samarbeid med brukere (f.eks. forskere, statistikere, registerforvaltere, saksbehandlere).

Arbeidsoppgaver

Du vil jobbe med vår nye statistikkbank, men vil også kunne delta i våre andre utviklingsteam. Det er forventet at du bidrar gjennom hele utviklingsfasen, fra kravspesifikasjon, arkitektur, utvikling og testing til implementasjon av ferdig løsning. Arbeidsoppgavene vil fokusere rundt systemutvikling, utvikling av åpne API'er og integrasjon mot eksisterende systemer. Vi har en kultur hvor alle er aktive bidragsytere både innad i teamet og med å dele kompetanse utover i organisasjonen.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har relevant utdanning innen IT på bachelornivå og flere år som seniorutvikler. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Det kreves god kunnskap om flere av følgende områder:

 • C#, .Net/.NET Core,  ASP.NET, Entity Framework 
 • Erfaring med databasedesign/ SQL-programmering mot Microsoft SQL Server
 • Utvikling av åpne Rest API’er (WebApi/OpenApi)
 • Git
 • Erfaring med å utarbeide krav, brukerhistorier, domenemodeller og løsningsbeskrivelser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Det teller positivt med kunnskap om flere av følgende områder:

 • MS BI
 • Datavisualisering
 • DevOps
 • Microservice arkitektur
 • Angular/TypeScript
 • Erfaring fra å ha samarbeidet med eller å ha jobbet i forskningsmiljøer
 • Erfaring fra større og komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra helsesektoren
 
Personlige egenskaper

Vårt arbeid er teambasert så du må like å jobbe tett med andre mennesker. Det er en forutsetning at du har lett for å kommunisere med andre, flink til å lytte og respekt for andres meninger. Samtidig stilles det krav til selvstendighet, produktivitet og ansvarsfullhet. Vi ønsker å være innovative så man må kunne sette seg raskt inn i nye faglige og tekniske problemstillinger. I vårt uformelle miljø verdsettes godt humør og et positivt vesen høyt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Mulighet til å lage løsninger med høy kvalitet og lang levetid for samfunnsnyttige formål
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne ideer
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Hyggelige kolleger og en bred kontaktflate i og utenfor instituttet
 • Stilling som senioringeniør og lønn etter avtale avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring 
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Vi holder til i moderne lokaler ved Myrens verksted rett ved Akerselven

Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass med engasjerte og kompetente ansatte. Vi jobber tett med noen av de fremste fagmiljøene innen helseforskning i verden for å få frem kunnskap som bedrer befolkningens helse og trivsel. Vi bygger ett sterkt fagmiljø og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning av egen arbeidshverdag. Vi har flere arenaer for kompetansebygging som egne forum, kurs og seminarer.