Er du en dyktig jurist som er klar for nye utfordringer?

Utdanningsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

Divisjon for regelverk og tilskudd har seks avdelinger med oppgaver som spenner seg fra forvaltning av regelverk knyttet til opplæringsloven, barnehageloven, friskoleloven og virksomhetsinterne juridiske tjenester, til tilsyn og tilskuddsforvaltning. Avdeling for tilsyn jobber med tilsyn av private friskoler, folkehøyskoler og andre private skoler som får statstilskudd. I 2020 utgjorde dette til sammen 5,6 milliarder kroner, fordelt på 337 frittstående skoler. Avdeling består av tverrfaglig kompetanse innen juss, økonomi, pedagogikk og samfunnsvitenskap. Vi har et utviklende og faglig sterkt miljø. Vi jobber i team og legger vekt på å arbeide tverrgående.

Vi ser nå etter to analytiske og dyktige jurister som vil være med på sikre at vi gjennomfører tilsynsoppgaven med høy kvalitet. Stillingene vil ha oppgaver knyttet til hele divisjonen, men vil være forankret i avdeling for tilsyn. Som jurist er du faglig dyktig og analytisk. Du ser utfordringen i å skulle granske, avdekke og undersøke praksis opp mot regelverket. Du trives i en variert arbeidssituasjon med høyt tempo og presisjonsnivå. Hos oss vil du jobbe i skjæringspunktet mellom det juridiske fagfeltet, økonomi, tilskuddsforvaltning og tilsyn. 

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Arbeidsoppgaver:

 • tilsyn med de frittstående skolenes bruk av statstilskuddet, herunder utforme tilsynsrapporter
 • utarbeide forskrifter
 • tolkning av lover og forskrifter
 • klagebehandling og annen saksbehandling
 • veiledning og foredrag
 • skriftlig utredningsarbeid
 • bidra i avdelingens og divisjonens øvrige oppgaver 

Kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • minimum 3 års relevant erfaring som jurist
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god forvaltningsrettslig kompetanse
 • erfaring fra tilsynsarbeid er en fordel

Personlige egenskaper:

 • utviklings- og resultatorientert
 • stor arbeidskapasitet
 • god til å samarbeide
 • analytisk
 • nøyaktig
 • selvstendig
 • personlig egnethet 

Vi tilbyr:

 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), p.t kr 535.200 – 708.000 per år. For svært kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse  
 • fleksibel arbeidstidsordning 
 • utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering 
 • gode faglige utviklingsmuligheter  
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse 
 • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling 
 • trening i arbeidstiden 
 • moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum