Ledig stilling

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Er du en av våre to nye avsnittsledere ved biltjenesten?

Politi

Seksjon for livvakt- og biltjeneste er en av flere seksjoner i PSTs avdeling for beskyttelse av myndighetspersoner. Seksjonen består av flere avsnitt hvor hverdagen preges av høyt tempo, mange ulike arbeidsoppgaver, et utstrakt samarbeid med andre og fleksible medarbeidere og ledere som takler endringer i arbeidshverdagen. Arbeidsmiljøet på seksjonen er svært godt og består av kompetente medarbeidere med en variert bakgrunn og ulik alderssammensetning. For to av våre avsnitt under seksjonen for livvakt- og biltjeneste er vi nå på jakt etter to nye avsnittsledere. 

Arbeidsoppgaver:

Som avsnittsleder for biltjenesten vil du få personansvar for sjåfører på et avsnitt og skal bidra til utvikling av dine medarbeidere. Du vil måtte tilrettelegge og delta aktivt i interne og eksterne møter som påvirker avdelingens utvikling, og vil bidra til å utvikle arbeidsprosesser og relevant kompetansebygging. Det er også viktig at du som avsnittsleder forstår helheten og kompleksiteten i biltjenestens eksisterende oppgaveportefølje.

I tillegg forventes det at avsnittsledere bidrar til følgende:

  • Utvikling av biltjenesten slik at oppdrag løses på en profesjonell måte med en god og fornuftig ressursutnyttelse.
  • Seksjonens utviklingsarbeid innenfor metode og fag, herunder teknologisk utvikling.
  • Samarbeid med andre seksjoner og samarbeidspartnere slik at vi på best mulig måte kan jobbe sammen om oppgavene som hører til avdelingens ansvarsområde. Som avsnittsleder vil du også måtte bidra til måloppnåelse, både i seksjonen og i avdeling for beskyttelse av myndighetspersoner, og også til at PST oppnår sine overordnede mål.
  • Bistå seksjonsleder med økonomirapportering og se dette i sammeheng med seksjonens mål og prioriteringer.

Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har relevant utdanning på bachelornivå. Realkompetanse kan kompensere for eventuell manglende formell utdanning. I tillegg er det ønskelig med erfaring fra operativ tjeneste, fortinnsvis fra politiet, Forsvaret eller sikkerhetsbransjen.

Annen relevant erfaring fra andre områder kan også vurderes. Lederutdanning- og eller ledererfaring, god oversikt over PSTs samfunnsoppdrag, herunder oppgaver og ansvarsområde, samt god kjennskap til samarbeidende virksomheter vektlegges positivt.

Søkere må du ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons -og samarbeidsevner
Du kommuniserer og samarbeider godt med andre. Du bidrar til å bygge tillit og trygghet og bidrar positivt til et miljø som fremmer samspill og utvikling. Du jobber for å utvikle gode relasjoner og er en god støttespiller for de andre i ledergruppen, og du evner å motivere både medarbeidere og ledere rundt deg.

Fleksibilitet
Du må trives med en varierende og tidvis noe uforutsigbar arbeidshverdag styrt av ulike prioriteringer og oppdukkende hendelser. Som leder forventes det at du utviser endringsvilje og oppmuntrer dine ansatte til nytenking og til å bidra til nødvendige endringer.  

Løsningsorientert
Som avsnittsleder må du evne å finne løsninger på oppdukkende utfordringer samt bidra til å implementere nye løsninger som er viktige for å videreutvikle seksjonen.

Du er initiativrik og målrettet i måten du organiserer arbeidsoppgaver og gjennomfører beslutninger på. Du evner også å tenke helhetlig, langsiktig og strategisk. 

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

Stillingen som avsnittsleder for biltjenesten gir gode mulighet for faglig utvikling og gode muligheter for å utvikle deg som leder. Du vil bli del av en ny ledergruppe som består av personer med ulike erfaringer som ledere. Du vil også få gode muligheter til å være med på å utvikle en ny avdeling for beskyttelse av myndighetspersoner.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 715 900-776 900 i lønnstrinn 75-78 som seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Turnustjeneste må påregnes.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.
Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.