Ledig stilling

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Er du den nye seksjonslederen for forebyggende saker og tiltak i Kontraterroravdelingen i PST?

Politi

Vi søker en stødig, løsnings- og relasjonsorientert leder til seksjonen som har ansvar for PSTs forebyggende saker og tiltak innenfor kontraterrorporteføljen.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer daglig oppfølging, kontroll og prioritering i forebyggende saker og tiltaksarbeid, og nær samhandling med andre aktører nasjonalt og internasjonalt.

Som seksjonsleder har du personal-, resultat-, budsjett- og fagansvar for egen seksjon. I tillegg har du faglig oppfølgingsansvar for våre distriktsenheter innen seksjonens ansvarsområder. Du vil representere PST i møte med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innenfor fagfeltet. Det forventes at du som leder er faglig kompetent, fremmer samarbeid og gjør gode prioriteringer.

Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.

PST skal være en solid, tydelig og offensiv organisasjon. Lederskapet skal utøves med lojalitet, integritet og omtanke.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har relevant høyere utdanning. Relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning. Det er et krav om ledererfaring i denne stillingen, og formell lederutdanning vektlegges positivt. Erfaring fra arbeid med saks- og tiltaksarbeid er en fordel. 

Stillingen krever inngående kunnskap og kompetanse om etterretningsledelse, samt etterretnings- og tiltaksprosessene. Kjennskap til PSTs fagområder vektlegges positivt. Du bør ha god oversikt over de rettslige og teknologiske mulighetene og begrensningene som setter rammer for seksjonens virksomhet, samt kjennskap til våre samarbeidende aktører.

Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt gode engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper:

Du jobber strukturert, er løsningsorientert og evner å ta beslutninger under tidspress. Du er en initiativrik lagspiller som evner å skape tillit. Du har en positiv innstilling og motiverer de rundt deg. Som leder utvikler du gode samarbeidsrelasjoner internt på seksjonen og til sentrale aktører.
Du trives i et spennende, utfordrende og dynamisk miljø og er en leder som bidrar til å opprettholde og videreutvikle det gode arbeidsmiljøet på avdelingen.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

I PST vil du få muligheten til å jobbe i en virksomhet med et krevende og motiverende samfunnsoppdrag. Vi tilbyr en utfordrende lederstilling med interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver. Stillingen inngår i ledergruppen på avdelingen for kontraterror og du vil kunne påvirke seksjonens og avdelingens videre utvikling og retning.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 864 500–1 024 200 (ltr. 81-87) som seksjonssjef (SKO 1211). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.
Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.