Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Er du den nye sakslederen ved PSTs kontraterroravdeling?

Politi

Kontraterroravdelingen i PST skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. Dette er en av PSTs prioriterte oppgaver og er utfordrende, spennende og komplekst. Vi søker nå etter saksledere på avsnittet for sak- og etterretningsledelse ved kontraterroravdelingen. Som saksleder vil du lede etterretnings- og tiltaksarbeidet i de forbyggende sakene innenfor avdelingens arbeidsområde. Dette arbeidet er spennende og utfordrende, og er en av tjenestens høyest prioriterte oppgaver. Arbeidshverdagen hos oss er preget av samhold, samarbeid, stå-på-humør, flerfaglig kompetanse og gode utviklingsmuligheter.

Kvalifikasjoner:

Du må ha fullført politihøgskolen og ha relevant erfaring fra ledelse av saker samt erfaring fra det forebyggende tiltaksarbeidet i politiet og/eller PST. Det er en fordel med erfaring fra ledelse av etterretningsprosesser i PST samt kunnskap om og forståelse av PSTs organisasjon og oppgaver. Videre vil etterretningsfaglig kompetanse og forståelse for etterretnings- og tiltaksprosess bli vektlagt. Det er ønskelig med kurs/utdanning i etterretningsledelse samt erfaring fra relevant etterretningsarbeid og/eller etterforskningsarbeid.

Personlige egenskaper:

Du må ha evne til å skape god samhandling i team. Du må ha meget god vurderingsevne og må kunne håndtere store arbeidsmengder. Du må kunne jobbe selvstendig, du er initiativrik og er løsningsorientert. Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og til kompetansedeling i organisasjonen.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

  • Godt miljø, interessant arbeid, flerfaglighet og utviklingsmuligheter for den enkelte.
  • Årslønn innenfor spennet kr 692 400 – 796 600 som politioverbetjent (SKO 0287). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
  • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).


Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 
Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.