Enhetsleder ved omsorgsboligene 100 % vikariat

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon


Vi har ledig 100 % vikariat stilling som enhetsleder ved omsorgsboligene med tiltredelse snarest.
Varighet til 31.08.22

Omsorgsboligene for geriatri og psykiatri eies og leies ut av kommunen. Leilighetene defineres som private hjem.
Det ytes tjenester med heldøgns omsorgsbehov, som praktisk bistand og hjemmebaserte tjenester, som hver enkelt søker om. Hjelpen tildeles etter en individuell faglig vurdering av pasienten, hvor det tas hensyn til helse og funksjonsnivå.

Ved omsorgsboligene er det en skjermet avdeling, for personer med langt kommen demens.

Vi kan tilby en spennende stilling for deg som har utviklingsfokus, lederkompetanse og gjerne erfaring fra tilsvarende arbeid. Enhetslederen har hovedansvaret for driften av omsorgsboligtilbudet.

Vi søker en leder som evner å skape tillit og motivere de ansatte, har gjennomføringsevne og handlekraft og som kan sikre god styring av enhetenes ressurser i samsvar med gitte rammer og mål.

Betydelige ressurser er satt inn for å utvikle og omstille Karasjok kommune gjennom prosjektet "Fremtidens Karasjok. Enhetslederen vil svære sentral i arbeidet med utviklingen av omsorgsboligene i Karasjok kommune til å best mulig møte de utfordringene og oppgavene kommunens pleie- og omsorgstjeneste har og vil få i framtida - i nært samarbeid med de øvrige enhetslederne inne helse og omsorg. Assisterende Kommunedirektør er nærmeste leder for enhetsleder.

Enhetsleder inngår i Kommunedirektørens ledergruppe og er en del av ledergruppen i tjenesteområdet Helse og omsorg.

Arbeidsoppgaver

Enhetsledere har delegert full myndighet og ansvar for personal, økonomi og fag ved sin enhet. Enhetsleder rapporterer direkte til strategisk ledergruppe.

Strategisk ledelse med mål om å skape og utvikle et best mulig tjenestetilbud i enheten

Vedtaksmyndighet for tjenestetildeling etter helse- og omsorgstjeneste loven

Bidra til godt samarbeid med øvrige samarbeidspartnere internt og eksternt.

Bidra til utvikling av godt tjenestetilbud på tvers i tjenesteområdet og kommunen

Bidra i utvikling og iverksetting av kommunens strategier, verdier og vedtatte mål

Kvalifikasjoner

Helsefaglig utdanning på høyskole/universitetsnivå

Lederkompetanse/erfaring

Digital kompetanse

Det forutsettes at man behersker nordsamisk språk. Søkere som ikke behersker nordsamisk, må være villig til å gjennomføre samiskopplæring innen to år etter tilsetting.

Personlige egenskaper:
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Fleksibel, beslutningsdyktig og har gjennomføringskraft
Utviklingsorientert med evne til endring og omstilling
God skriftlig og muntlig framstillingsevne Kunne motivere, oppmuntre og inspirere medarbeidere, og legge forholdene til rette for utvikling. Personlig egnethet vil vektlegges.

Lønns og arbeidsvilkår

  • Lønn etter gjeldende avtaleverk
  • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
  • Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.

Nærmere opplysninger

Har du spørsmål til stillingen eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med:

Assisterende kommunedirektør Elisabeth Larsen
Tlf. 413 54 989
e-post: Elisabeth.larsen@karasjok.kommune.no

Søkere bes oppgi navn på minst to referanser.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 22. oktober 2021

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.