Detaljer


Enhetsleder

Vegårshei kommune har ledig 100 % stilling som enhetsleder helse og omsorg

Vi kan tilby en utfordrende stilling i en spennende enhet som må være i kontinuerlig utvikling for å tilpasse seg og møte endringene i befolkningens behov for tjenester. 

Søknadsfrist: 02.09.2019

Se fullstendig utlysning på kommunens hjemmeside www.vegarshei.kommune.no.