Engasjerte studenter søkes til sommerjobb

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling fartøy og sjøfolk har 115 ansatte fordelt på seks underavdelinger. Avdelingen sine hovedoppgaver er å kontrollere forholdene rundt sikkerhet i sammenheng med bygging og sertifisering av fartøy, utarbeide regelverk, skrive personlige og maritime sertifikat, følge opp sjøfolk sine arbeids- og levevilkår og å drive holdningsskapende arbeid.
 
Vi søker 3-4 sommervikarer til Avdeling for fartøy og sjøfolk. Sommerjobbene i 2022 vil være i en av underavdelingene Passasjerskip, Fritidsbåt, Fiskefartøy eller Lasteskip og flyttbare innretninger. Hvor du blir plassert vil avhenge av aktivitetsnivået innad i underavdelingene.
 
I denne sommerjobben har du en unik mulighet til å få et stort faglig utbytte gjennom å vurdere teknisk dokumentasjon som tegninger, beregninger og designfilosofier for fartøy med norsk flagg. I løpet av sommeren vil du få innsikt i relevant regelverk for hele skipsdesignprosessen og være i kontakt med våre kunder som redere, verft, konsulenter og klasseselskap. For tiden er det høy nybyggaktivitet og arbeidet du gjør vil være et viktig bidrag til avdelingen.

Arbeidsoppgaver:

  • Vurdering av dokumentasjon for nybygg, ombygging og innflagging for å kontrollere om relevante regelkrav er oppfylt. Det kan for eksempel være innen fagområdene stabilitet, lastelinje, tonnasje, skrogstyrke, brann, maskineri eller instrumentering.
  • Svare på spørsmål fra næringen om regelverk og forskrifter.
  • Utarbeide og oppdatere sjekklister og informasjonsmateriell.

Arbeidsoppgavene vil bli sett i relasjon til ditt studieområde.

Kvalifikasjoner:

Student på universitet eller høyskole med marinteknisk, maskinteknisk, nautisk eller brannteknisk fagretning. Bachelorgrad/mastergrad. Sjøfartsdirektoratet gir opplæring i de datasystemene som blir brukt og i de oppgavene som skal løses.  

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er nøyaktig, strukturert og tar ansvar for arbeidsoppgavene dine. Hos oss er det viktig at de ansatte er engasjerte, har god serviceinnstilling og er gode på å samarbeide. 

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet kan tilby arbeid i et sterkt, tverrfaglig arbeidsmiljø med motiverte og dyktige kollegaer. Som sommervikar i Sjøfartsdirektoratet får du bruke både din tekniske kompetanse og øke din innsikt i maritimt regelverk. Du får en fadder som bidrar til at du raskt kommer inn i fagfeltet du skal jobbe med.

Vi ønsker at sommervikarene skal få oppleve den operative delen av Sjøfartsdirektoratet. Derfor vil vi ta sommervikarene med ut på inspeksjon av et skip eller en flyttbar innretning.

Vi holder til i moderne kontorlokaler ved Smedasundet sentralt i Haugesund, der vi blant annet har treningsrom og kantine. Vi tilbyr organiserte og sosiale tiltak for våre ansatte. Oppstart etter avtale. For utenbysstudenter tilbyr vi gratis bopel i Haugesund.