Ledig stilling

Lørenskog kommune

Engasjert realfagslærer søkes!

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Løkenåsen ungdomsskole er en utviklingsorientert skole som legger vekt på å skape et tilpasset og likeverdig læringsmiljø for elevene. 

Vi ser etter deg som er engasjert og faglig dyktig og har god relasjonskompetanse. Skolen har behov for en vikarlærer med matematikk og naturfag, med mulighet til årsvikariat. Norsk som andrespråk kan også være et aktuelt fag.

Løkenåsen skole er preget av mangfold og inkludering. For arbeidet med inkludering har skolen vunnet flere priser, blant annet Benjaminprisen i 2016. 

Arbeidsoppgaver:

 • Forberedelse, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • Samarbeid i team, på trinn og i fagseksjoner
 • Underveisvurdering og sluttvurdering

Kvalifikasjoner:

 • Vår nye lærer må ha godkjent undervisningskompetanse ihht. opplæringsloven
 • Du må være fortrolig med digitale verktøy og kunne bruke dette aktivt i elevenes læring
 • Du må kunne kommunisere godt på norsk, muntlig og skriftlig
 • Du må kunne fremlegge godkjent politiattest i tråd med opplæringsloven, samt egenerklæring om tuberkulose, før tiltredelse i stillingen

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en engasjert og dyktig klasseleder som sammen med teamet arbeider for å skape en god skolehverdag for elevene
 • Du må ha faglig engasjement og evne til å legge til rette for elevenes læring og utvikling
 • Du må du være utviklingsorientert og fleksibel
 • Du må være en tydelig, trygg og forutsigbar voksen med interesse og omsorg for ungdom
 • Du må ha gode ferdigheter i forhold til å tilrettelegge og tilpasse undervisningen ut ifra elevenes faglige nivå
 • Du må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og ha evne til å se muligheter til det beste for elevene
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Løkenåsen skole har godt samarbeid på team med et utviklingsorientert og engasjert personale som ønsker å skape en god skole for elevene
 • Skolen har gode fasiliteter i et moderne skolebygg
 • Som lærer i Lørenskog kommune vil du få være med i et godt utviklet tverrfaglig samarbeidsystem. Vi har nettverk og prosjektdeltakelse på tvers av skolene og målrettede kompetansehevingstiltak for våre ansatte.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for fag-/kompetanseutvikling.
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytte

Om Løkenåsen skole

Skolen har om lag 330 elever fordelt på 13 klasser, hvorav 12 ordinære klasser og en innføringsklasse for minoritetsspråklige. Skolen har i tillegg to baser med et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud for inntil 14 elever. Våre lærere samarbeider tett i team med mål om best mulig faglig og sosial utvikling for elevene.
Skolen bruker iPad en-til en for alle elever som et pedagogisk verktøy i undervisningen. Dette gir nye muligheter for tilpasset opplæring, skaperglede og for i større grad å kunne involvere elevene i læringsarbeidet. I pedagogisk utviklingsarbeid er fokus nå på inkludering og på å sikre en god implementering av Fagfornyelsen. 

Du kan lese mer om Løkenåsen skole på våre hjemmesider.

Annet

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.