Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lørenskog kommune

Engasjert og utviklingsorientert? Vi søker ledere til to av våre barnehager.

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker styrere med barnehagelærerutdanning og formell lederkompetanse, som er opptatt av nyere forskning.
Er du i tillegg spesielt opptatt av helhet og samarbeid? Ja, da er det kanskje nettopp deg vi leter etter.

Arbeidsoppgaver:

 • Styrer har ansvar for økonomi, personal, administrativ og faglig ledelse.
 • Som styrer skal du koordinere, motivere, veilede og være den samlende kraft i barnehagen.
 • Du skal lede barnehagens lederteam, og være ansvarlig for at virksomheten er en lærende organisasjon.
 • Du må sørge for at barnehagen arbeider i overensstemmelse med det etablerte tverrfaglige samarbeidsystem for barn og unge i Lørenskog, og initiere og legge til rette for samarbeid internt og eksternt.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer, eventuelt annen godkjent utdanning i tråd med barnehageloven § 24
 • Barnehagelærerdanning tatt i andre land må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Søkere med utenlandsk utdanning må innfri barnehagelovens § 28 vedrørende krav om norskferdigheter
 • Ønskelig med lederutdanning eller evt. styrerutdanning.
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring og erfaring fra arbeid i barnehage.
 • God kunnskap om ledelse, økonomi, personal og IKT.
 • Relevant administrativ erfaring.
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig.
 • Den som tilsettes må fremlegge godkjent politiattest iht barnehageloven før tiltredelse i stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av faglig utvikling og kommuniserer godt med både ansatte, barn og foresatte.
 • Du er strukturert og har evne til å gjennomføre planer og ideer.
 • Du er positiv, engasjert og vektlegger et godt samarbeid der alle bidrar.
 • Du er nytenkende, med endringsvilje og er en problemløser.
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner.
 • Du har høy arbeidskapasitet.
 • Du er faglig sterk og opptatt av barns beste.
 • Du er opptatt av å skape et inkluderende barnefellesskap.
 • Du er god på innbyggerdialog.

Vi tilbyr:

 • Barnehager som satser på en trygg, foreldreaktiv tilvenning som er basert på nyere forskning.
 • Lønn etter avtale.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Fag-/kompetanseutvikling blant annet ved lærende nettverk.
 • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter.

Om arbeidsplassene

Finstad barnehage er en 4-avdelings barnehage med 1-6 års grupper. Barnehagen ligger nært Finstad skole som de har et godt samarbeid med. Finstad er en barnehage i utvikling og som er framtidsrettet og  i takt med tiden. Barnehagen er med på Lørenskog kommunes satsning "Trygg i barnehagen", hvor man gjennom Class dimensjonene jobber med å styrke relasjonene mellom voksne og barn. 

Gamle Fjellhamar skole barnehage er under etablering og vil tas i bruk fra august 2023. Dette vil bli en femavdelingsbarnehage med tre avdelinger for barn over tre år og to avdelinger for barn under tre år. Barnehagen etableres i tilpassede lokaler i gamle Fjellhamar skole. Det vil bli opparbeidet utelekeplass tilpasset barnehagebarnas behov. Barnehagen ligger nært både Fjellhamar barnehage og Fjellhamar skole, og ligger sentralt i forhold til et godt kollektivtrafikktilbud og med gode tur- og aktivitetsmuligheter i nærmiljøet.

Annet
Lørenskog kommune har et barnehagekontor på kommunenivå som gir god oppfølging og service overfor barnehagen. Styrer gis utfordrende oppgaver og utstrakt myndighet. Vi har faste styrermøter og skolering.

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet og barnehagens behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.