Detaljer


Engasjement som rådgiver/seniorrådgiver - digital forvaltning og utvikling

IMDi har ansvar for å forvalte Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Formålet med NIR er å dokumentere enkeltpersoners deltakelse i ordningene under introduksjonsloven og NIR er et sentralt verktøy for kommunene i deres oppfølging av introduksjonsloven. Data fra NIR blir brukt til rapportering, statistikk og forskning på integreringsfeltet.

Det pågår nå et større utviklingsarbeid for å tilpasse NIR til ny integreringslov. IMDi har derfor behov for å styrke forvaltningen av NIR og lyser i den forbindelse ut et engasjement som rådgiver/seniorrådgiver i Kvalifiserings- og arbeidslivsseksjonen i 12 måneder for deg som har kunnskap om og interesse for digital forvaltning og utvikling. Arbeidet vil primært bestå i bidra i forvaltningen av dagens NIR, men det kan også bli aktuelt å delta i arbeidet med å tilpasse NIR til ny integreringslov.

Seksjonen har et godt arbeidsmiljø bestående av engasjerte medarbeidere med bredt sammensatt faglig bakgrunn og høy kompetanse. Stillingen vil inngå i et team som består av to personer, som samarbeider tett med øvrige team/fagpersoner i seksjonen.

Arbeidsoppgaver:

 • Identifisere feil og endringsbehov i dagens Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)
 • Skrive brukerhistorier til systemutvikler
 • Følge opp avklaringer med systemutvikler
 • Delta i testing av systemet 
 • Bistå i informasjonsarbeid internt og eksternt
 • Bistå i øvrige arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av IMDis plattform for digitale løsninger (IMDinett)
 • Delta i utviklingsprosjektet for tilpasninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) til ny integreringslov

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen samfunnsvitenskapelig eller ikt-faglig bakgrunn
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • God kjennskap til ordningene under introduksjonsloven og Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), herunder erfaring med registrering og bruk av rapporter/statistikk fra NIR 

I tillegg er det en fordel om du har:  

 • Erfaring med digitaliseringsarbeid og forvaltning av digitale systemer
 • God forståelse for statistikk og bruk av registerdata
 • Erfaring fra integreringsfeltet i sin helhet

Personlige egenskaper:

 • God systemforståelse
 • Systematisk og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig
 • Selvstendig og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr. 428200-627700) / seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 532200-640200). For spesielt kvalifiserte søkere vil høyere lønn kunne vurderes. 
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø