Energioperatør 

TrønderEnergi AS

Energi- og vannforsyning

Innen 2050 skal Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Det er ikke lenge til.
TrønderEnergi-konsernet er i endring. Vår ambisjon om å gjøre det vi kan for å realisere nullutslipps-samfunnet krever mye av oss alle. Både vi som er her nå og for dem som kommer etter oss. Selskapets langsiktige strategi fram mot 2030 er ambisiøs. Vi går fra et vertikalintegrert regionalt selskap til fornybarselskap med nordiske ambisjoner. Vi skal produsere mer fornybar energi og vi skal hente ut enda mer verdi fra vind og vann. Vi skal bli en av de mest lønnsomme vannkraftprodusentene nasjonalt og en ledende nordisk aktør innenfor vindkraft. Vi skal ta en nasjonal posisjon innen energirelatert infrastruktur og elektrifisering gjennom partnerbasert vekst innenfor energitjenester til næringssegmentet. I tillegg jobber vi med nye energiløsninger innenfor kraftproduksjon og -balansering, samt energirelaterte tjenesteløsninger.

All satsing krever endringsvilje, nytenkning og ny kompetanse. Energibransjen er i rask utvikling, og vår evne til å omstille oss blir stadig mer avgjørende for vår videre vekst og lønnsomhet.

 

Er du vår nye energioperatør?

Enhet driftsoperasjoner har ansvar for å drifte alle våre vann- og vindkraftanlegg.  Vi sørger blant annet for en god og profesjonell forvaltning av «varelageret» vårt, samt at dette er tilgjengelig når det har størst verdi.
Nå har du mulighet til å bidra!  Ved våre vannkraftanlegg trenger vi nå å styrke bemanningen med en ny energioperatør. Du vil få tilknytning til vårt oppmøtested på Berkåk, men du vil få oppgaver ved alle våre vannkraftanlegg.

Stillingen skal inngå i teamet som har ansvaret for drift og vedlikehold av våre vannkraftverk. Du er ÅPEN, deler din kunnskap og hjelper frem nye ideer. Du ønsker å utvikle deg selv, samtidig som du bidrar til vår felles utvikling. Du er MODIG og tør å ta nye utfordringer. Du er opptatt av å prøve, feile og lære, og deler innsikten med dine kolleger. Du er ANSVARLIG og holder det du lover. Du tar deg tid til å lytte og er opptatt av et godt og nyskapende arbeidsmiljø.  Du har relevant fagbrev, ønsker en variert jobb ute i felten og liker å jobbe i team.


Kjenner du deg igjen i noe av dette og ønsker å jobbe innen energioperatørfaget i TrønderEnergi, så ønsker vi en søknad fra deg.

Les mer om TrønderEnergi her.

   

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil jobbe med vedlikehold, rehabilitering, forebyggende og korrektivt arbeid ved våre vannkraftanlegg 
 • Du vil jobbe med kontinuerlig forbedring av vedlikeholdsaktivitet på vannkraftanlegg
 • Du vil delta i større og mindre vedlikeholdstiltak og vedlikeholdsprosjekt både selvstendig og i team
 • Du må dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutiner
 • Du må kunne utføre rollen som leder for sikkerhet
 • Du vil delta i våre rehabiliteringsprosjekt
 • Du vil bidra til å sørge for optimal tilgjengelighet av våre vannkraftanlegg
 • Du kan bli tilkalt ved feilsituasjoner i anleggene utenfor arbeidstid 
 • Noe reisevirksomhet må kunne påregnes 

 

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant fagbrev: gjerne som energioperatør, energimontør eller elektriker med interesse for mekaniske fag
 • Du må kunne tilfredsstille krav i "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav" (FEK) for å utføre rollen Leder for sikkerhet
 • Du har interesse for vedlikehold
 • Du har interesse for IT og bruk av dataverktøy for registrering og rapportering 
 • Du har førerkort klasse B, men det er ønskelig med førerkort i klassene BE og S
 • Du har en aktiv holdning til sikkerhet og HMS
 • Det er en fordel med kjennskap til vedlikeholdssystem, TrønderEnergi bruker IFS
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsegenskaper og trives med team-arbeid
 • Du er bekvem med å arbeide i tunell
 • Du ser nytten av å lære og lære bort, du er inkluderende
 • Du er proaktiv og løsningsorientert, har gjennomføringsevne og er en god lagspiller
 • Du har fokus på HMS, er bidragsyter til et trygt og sosialt trivelig arbeidsmiljø
 • Du er pliktoppfyllende og pålitelig
 • Du er fleksibel, nysgjerrig og lærevillig i forhold til endringer og nye oppgaver
 • Du har engasjement for fornybar energi
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og kan jobbe i tråd med vår verdier: Åpen - Modig - Ansvarlig

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et selskap som står overfor store utfordringer og muligheter
 • Godt arbeidsmiljø i et kompetent, bærekraftig og nytenkende selskap
 • Jobb i et konsern som setter HMS i høysetet
 • Kunnskapsrike kollegaer og VI-kultur
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Konkurransedyktige betingelser


I tråd med våre prosedyrer kan det bli aktuelt å gjennomføre bakgrunnssjekk for denne stillingen.