Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Energimontører

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Konsernet har over 600 ansatte, en gjennomsnittlig kraftproduksjon på ca. 6 TWh, over 200 000 nettkunder og en omsetning på ca. 3 milliarder kroner. Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de tre heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme. Skagerak selger ikke kraft til sluttbruker, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft, samt i Air Liquide Skagerak og Laugstol. Skagerak Energi eies 66,62 % av Statkraft. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Skagerak Nett AS drifter og utvikler regionens strømnett som er samfunnsviktig infrastruktur av stadig større betydning. Selskapet har områdekonsesjon for hele Vestfold samt Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan, og fra 1.1.20 også Hjartdal kommune. For å sikre en best mulig leveringssikkerhet og kvalitet, står selskapet foran betydelige investeringer i årene fremover. Selskapet opplever økende arbeidsmengde og har derfor behov for å ansette kompetente og ansvarlige personer i tre stillinger som:


Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:

Vedlikehold, drift, re- og nyinvesteringsoppgaver i Skagerak Netts nettstasjoner, sekundærstasjoner med tilhørende kontrollanlegg på alle spenningsnivåer
Utføre alle typer installasjoner og arbeider i Skagerak Netts kabel- og ledningsnett på alle spenningsnivåer opp til 132 kV
Være anleggsleder i arbeidsoppdrag
Ivareta funksjonen som Leder for Sikkerhet (LFS) og Ansvarlig for arbeid (AFA) i arbeidsoppdrag
Være pådriver i det daglige HMS arbeidet og påse at instrukser og prosedyrer blir fulgt


Din profil:

Fagbrev som Energimontør. Eventuelt fagbrev som elektriker med ønske om å avlegge fagprøve som energimontør
Tydelig og aktiv interesse for god ivaretagelse av HMS
Grunnleggende kunnskap og interesse for bruk av IKT-verktøy
Påregne deltagelse i selskapets vaktordning
Ansvars- og kvalitetsbevisst med stor arbeidskapasitet
Strukturert og selvstendig med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent miljø
Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Oppmøtested er i Hjartdal, men arbeidsområde vil være hele Skagerak Netts forsyningsområde i Telemark og Vestfold

Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder Oddgeir Kasin
tlf.: 959 39 952 eller på e-post: oddgeir.kasin@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 20. januar 2019