Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Endringsleder i UDIs IT-avdeling

Har du lyst til å være en sentral ressurs i utvikling og forvaltning av fremtidens IT-løsninger? Synes du det er viktig at staten leverer brukervennlige og effektive tjenester? Ønsker du å bidra til at brukere møter en enhetlig offentlig forvaltning? Kunne du tenke deg å bli en viktig bidragsyter i et arbeidsmiljø som har som mål å levere resultater sammen, så les videre!

Vi har kommet godt i gang, men er ikke i mål, og søker derfor etter engasjerte medarbeidere som ønsker å være med på denne reisen. Nå har vi en ledig en til to stillinger som Endringsleder i vår IT-avdeling. 

UDIs IT-avdeling 
Her har du muligheten til å bli ansatt i en dynamisk, innovativ og fremtidsfokusert avdeling med i overkant av 70 ansatte. IT-avdelingen i UDI har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold i Norge. UDI og resten av utlendingsforvaltningen behandler over 400.000 søknader i året gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. 

Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet.  

Målet vårt er mest mulig digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi jobber for at utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. 

Vi ønsker deg som har erfaring som endringsleder og kan hjelpe UDI til å bli enda mer profesjonell innenfor dette fagområdet. Du vil få mulighet til å jobbe med andre dyktige medarbeidere som sammen med deg skaper et godt faglig miljø. Drifts-, vedlikeholds- og systemutviklingsoppgaver er for øyeblikket satt ut til eksterne leverandører, men ledes, styres og kvalitetssikres av avdelingens medarbeidere. 

Stillingen som endringsleder 
UDI har en stor og kompleks systemportefølje som delvis driftes on-premise og delvis i sky. Den består av både standard og egenutviklede komponenter og systemer. Leveranser på større eldre systemer skjer primært via en tradisjonell releaseprosess mens nyere systemer følger mer smidige prosesser basert på DevOps. 

Endringsleder har en sentral i rolle i å sikre stabil drift samtidig som nye leveranser tas ut i produksjon. Rollen har en stor kontaktflate mot drifts- og systemleverandør, forvaltning og prosjekter og andre interessenter både innen UDI og i resten av utlendingsforvaltningen. Endringsleder vil også være en viktig rådgiver inn i omlegging av prosesser for å sikre god endringshåndtering samtidig som man oppnår en smidige og raske leveranser. Som en del av oppgaven i den neste perioden vil det bli viktig å tilpasse endringsrutiner og endringsleders rolle basert på endringer i utviklingsmetodikk. 

Stillingen vil inngå i et team som jobber med release og endringsledelse hvor det også sitter en release manager og testleder. Teamet holder oversikten over og styrer de totale leveransene mot produksjon. Incident manager er en annen viktig samarbeidspartner. 

Hvis det ansettes to endringsledere vil de dele på daglig oppfølging, men hver av stillingene vil ha et spesielt fokus utover dette. I første omgang ser vi for oss at den ene vil ha hovedansvaret for forvaltning av rutiner for endringshåndtering og den andre et ansvar for forvaltning av utviklings- og testmiljøer. 

Arbeidsoppgaver
 • Forvalte prosesser og rutiner for endringshåndtering av systemer og infrastruktur, herunder klassifisering av endringer for videre behandling
 • Motta, vurdere og godkjenne endringer som skal gjennom normal endringsbehandling
 • Sikre behandling i Change-advisory board (CAB) for endringer som trenger dette
 • Sikre at UDI har oversikt over alle endringer og informasjonsflyt rundt dette
 • Være en rådgiver for andre som inngår i endringsprosessen eller har andre prosesser som grenser til og er viktig for å sikre en god endringshåndtering
Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har

 • Minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Lang relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • God generell IT forståelse
 • God kjennskap til ITIL-rammeverket
 • Erfaring med kompleks systemportefølje og infrastruktur
 • Erfaring innenfor systemutvikling, testing eller infrastruktur
 • Erfaring med endringshåndtering, herunder bruk av verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er også en fordel om du har

 • Erfaring med DevOps og smidig utvikling
 • Erfaring med sky og hybride miljøer
 • Erfaring med utlendingsforvaltningens systemportefølje
Personlige egenskaper

Endringsleder må kunne holde oversikt over mange detaljer i en hektisk hverdag samtidig som man sørger for informasjonsflyt og samarbeid mellom deltagerne i endringsprosessen. Vi ser derfor etter deg som er: 

 • strukturert og fokusert
 • tydelig i kommunikasjon med kolleger og samarbeidspartnere
 • god på samarbeid
 • proaktiv i forhold til pågående oppgaver
 • målrettet i forhold til avtalte frister
 • vant med å håndtere utfordringer på en god måte
 • engasjert og har driv 
Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende stilling i en kompleks organisasjon
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • 1 time trening i arbeidstiden i uka
 • Overtidsbetalt
 • Fem uker ferie, sommertid, fleksitidsordning
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr 550 000 - 650 000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om krava på Arbeidsgiverportalen. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine. 

UDI skal flytte til nye lokaler på Helsfyr (https://valleforalle.no/valleview/) våren 2021. 

I samsvar med offentleglova kan navnet ditt som søker offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.