Elektriker rotasjon

Elektrobemanning AS

Rekruttering og bemanning

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Vi er et bemanningsselskap med fokus på bemanning og rekruttering av både midlertidig og faste stillinger innen elektrofaget. Vårt mål er å være din lokale samarbeidspartnere på leveranse av elektropersonell.

Vi er medlem av NELFO og har tariffavtale med EL&IT.