Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Eksamenskoordinator

I divisjon for læring og vurdering har vi ansvaret for utvikling og forvaltning av rammeplan, læreplaner, prøver og eksamener i grunnopplæringen, i tillegg til IT-systemene som brukes til dem. Vi er opptatt av å ivareta sammenhengen mellom fagområdene våre for å forbedre våre tjenester og fokuserer på samarbeid og deling i team og grupper for å løse oppgavene. Utdanningsdirektoratet har tre kjennetegn på hvordan vi jobber: digitalt, brukerrettet og samordnet. 

Vi har en ledig fast stilling som koordinator for eksamen. Vi ser etter deg som ønsker å koordinere arbeidet med å planlegge og gjennomføre våre oppgaver for eksamen. Du vil også få muligheten til å delta i videreutvikling av vurderingsfeltet. Arbeidet skjer i tett samarbeid med divisjonens øvrige medarbeidere og andre avdelinger i Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder blant annet læreplanarbeid og digitalisering av våre tjenester for eksamen.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du skal:
 • koordinere arbeidet med å gjennomføre og evaluere årets sentralt gitte skriftlige eksamener og planlegge neste års eksamener
 • bidra til gode sammenhenger mellom læreplaner, vurderingsordninger og systemene som understøtter dem
 • delta i dialogen med bl.a. fylkesmannsembetene og fylkeskommunene på eksamensfeltet 
 • være en pådriver for god kommunikasjon internt og eksternt  
 • bidra til videreutvikling av eksamen
 • delta i annet arbeid i divisjonen
Hvilken bakgrunn har du?

Vi ser etter deg som har:

 • relevant utdanning på masternivå 
 • god forståelse for roller og samspill mellom ulike nivåer i forvaltningen 
 • kunnskap om relevante prosesser for å innhente brukerinnsikt 
 • erfaring og/eller interesse for utviklingsarbeid
 • god kjennskap til utdanningssektoren   
 • god og presis skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
Hvem er du?

Vi ser etter deg som:

 • er selvstendig og initiativrik, men samtidig vet når saker må forankres hos andre
 • er leveransedyktig og god til å planlegge, igangsette og følge opp arbeid  
 • er nøyaktig og glad i detaljer
 • er opptatt av å lære og utvikle deg selv sammen med andre 
 • trives når det er mye som skjer samtidig
 • er positivt innstilt og motiverer andre til det samme 
 • er en teamspiller 
 • er personlig egnet     
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) p.t. kr 458.900 - 597.000 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En spennende og utfordrende jobb i et godt og kreativt fagmiljø, godt tilrettelagt for faglig utvikling
 • Trening i arbeidstiden 
 • Moderne lokaler sentralt ved Oslo S
 • Fleksibel arbeidstid