Detaljer

 • Bedrift
  Nissedal Kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2019
 • Sted:
  TREUNGEN
 • Type arbeid:
  Undervisning
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Kommune
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  norsk, engelsk
 • Fylke:
  TELEMARK
 • Arbeidssted:
  Nissedal
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1361229
 • Se her for andre jobber fra Nissedal Kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Einingsleiar skule

Vi har ledig ei spennande 100% stilling som einingsleiar for skule - ID 509

Om stillinga

Nissedal kommune har ein sentralskule (1-10) og eitt oppvekstsenter (barnehage og 1-7). Skulane er organisert med kvar sin rektor. Einingsleiar rapporterer til rådmannen og er i rådmannen si leiargruppe. Einingsleiar er kommunen sin skulefagleg ansvarlege og skal vere ein pådrivar i det pedagogiske utviklingsarbeidet i skulane i kommunen. Vi søkjer etter ein samlande og utviklingsorientert leiar som er i stand til å vidareutvikle eininga til beste for elevane, tilsette og lokalsamfunnet!

Ansvarsområdet til einingsleiar kan på eit seinare tidspunkt bli utvida.

Arbeidsområde

 • Økonomi-, personal- og fagansvar for eininga
 • Næraste overordna for rektorane og vaksenopplæringa
 • Skuleeigaroppgåver
 • Sakshandsaming til politisk nivå innan eininga sitt ansvarsområde
 • Kommunalt tilsyn med barnehagane som barnehagemynde
 • Aktivt arbeid for eit godt tverrfagleg arbeid i kommunen


Kvalifikasjonskrav/-ønskjer

 • Godkjent utdanning etter krav til skulefagleg ansvarleg i opplæringslova
 • Skuleleiarutdanning/rektorutdanning
 • Erfaring frå undervising i grunnskulen
 • Leiarerfaring
 • Leiareigenskapar og god på relasjonskompetanse
 • Bruke nynorsk som skriftspråk
 • Personlege eigenskapar/eignaheit vil bli vektlagt


Om deg

 • Du har store forventingar til deg sjølv og dei du skal leie
 • Du bidrar til at det blir stilt høge forventingar til elevane, slik at alle får nytta sitt fulle læringspotensial
 • Du er sjølvstendig, målretta og strukturert
 • Du tek ansvar og set deg inn i nye fagområde
 • Du er positiv, engasjert, fleksibel og har godt humør og evne til å inspirere andre.
 • Du kjenner deg heime i Nissedal kommune sine levereglar som seier at me skal vere:
 • Rause
 • Tydelege
 • Opne og ærlege
 • Oppgåveorienterte
 • Imøtekomande og blide
 • Stolte av arbeidsplassen og arbeidet vi utfører
 • Samarbeidsviljuge og syne kvarandre respekt og omtanke


Vi kan tilby

 • Tilsetjingsvilkår etter gjeldande lov, tariffavtale og kommunen sine reglement
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Flyttegodtgjersle etter eige regulativ

Nærare opplysningar ved rådmann Sverre Sæter, telefon 35 04 84 02/ 993 40 862.

Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest. Me gjer merksam på at namn på søkjarar kan bli offentleggjort i høve til offentleglova §25.