ECURA SATSER I BERGEN

Ecura Bo og Habilitering AS

Helse og Sosial

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrevne foretak.Vi leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Ecura er en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter). I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Gjennom Ecura Bo og Habilitering er vi også en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser samt at vi leverer rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.

Ecura satser i Bergen - se alle ledige stillinger

Ecura satser nå i Bergen og omegn og har store ambisjoner i regionen.


Vi søker en avdelingsleder med erfaring fra avdelingsledelse og helse.
Les om stillingen her:

Avdelingsleder for satsing i Bergen og omegn


Vi søker en boligleder med erfaring fra boligledelse, ROP og atferd.

Les om stillingen her:

Boligleder for satsing i Bergen og omegn


For deg som ønsker muligheter til å påvirke og utvikle våre tjenestetilbud søker vi en fagkonsulent. Les om stillingen her:

Fagkonsulent til vår satsing i Bergen og omegn


Vi søker også erfarne miljøterapeuter, vernepleiere og sykepleiere til medleverturnus i Bergen.
Les om stillingene her:

Medleverturnus Bergen -
miljøterapeut, vernepleier, sykepleier