Ledig stilling

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Du kan faktisk gjøre oss enda bedre, bli vår nye kvalitetssjef!

Direktorater og tilsynsorgan

Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. Direktoratet har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter i disse. 

Som kvalitetssjef vil du lede arbeidet for å sikre at kvalitet etter ISO standarder implementeres, etterleves og forbedres i organisasjonen. Stillingen rapporterer til Sjøfartsdirektøren. Stillingen har personalansvar og samarbeider tett med andre resurser på tvers av organisasjonen. Stillingen vil være med på å påvirke og forme direktoratets strategi og retning. Direktoratet har vært sertifisert etter ISO 9001:2015 siden 2012. 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdannelse
 • Det er ønskelig med erfaring eller formell opplæring/utdannelse innen kvalitetsstyring og kvalitetsledelse, herunder kunnskap og erfaring fra arbeid med ISO, COSO og ISM
 • Manglende formell utdanning kan i særskilte tilfeller kompenseres med lang, relevant praksis

Du må kunne identifisere deg med Sjøfartsdirektoratets verdier - tillit, initiativ og lagspill - og ha:

 • Høy integritet
 • God rolleforståelse
 • Høy gjennomføringsevne
 • Kunne arbeide strategisk, systematisk og planmessig analytisk
 • God til å samarbeide og kommunisere med ulike målgrupper på ulike arenaer
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Evnen til å se komplekse sammenhenger

Personlig egnethet vektlegges.

Ansettelse skjer under forutsetning av at søker blir sikkerhetsklarert og autorisert. Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling. 

 • Familievennlig personalpolitikk med fleksible ordninger for arbeidstid og -sted 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Satsing på medarbeiderne våre med tilrettelegging for kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning
 • Trening i arbeidstiden
 • Ferieleilighet i Spania

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner i stillingskoden: '1538 Fagdirektør' - brutto årslønn kr. 790 000 - 950 000. Det blir i tillegg gitt fast kompensasjon for reisetid og for å være tilgjengelig ut over normal arbeidstid. 

I tråd med offentleglova kan en søker offentliggjøres, selv om det er bedt om å ikke bli oppført på søkerlista. Søkerne blir i så fall varslet. 

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og vi mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer derfor søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene - positivt særbehandling- må søkerne oppfylle visse krav - les mer her.

Bli bedre kjent med oss på nettsidene våre - sdir.no!