Drivende dyktig UX-designer

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Det siste året har Folkehelseinstituttet fått mer oppmerksomhet enn noen gang før. Pandemien har vist oss hvor sentral vår rolle som kunnskapsformidler i Norge faktisk er, og viktigheten av vårt samfunnsoppdrag er tydeligere enn noen gang før. Som nasjonal kompetanseinstitusjon innen blant annet internasjonal helse, psykisk og fysisk helse og smittevern vil vi bruke kunnskap for å bidra til bedre helse, både i og utenfor egne landegrenser.

Det mange ikke vet er at bak kulissene er Folkehelseinstituttet også en innovativ og kompetanserik IT-organisasjon, som skal være i front når det gjelder helsekunnskap og beredskap. Det er vi som skal  tilby en infrastruktur for fremtidens helsedata, dette stiller store krav til leveranser og effektivitet. Vi er nå i overkant av 70 personer som jobber med digitalisering i Bergen og Oslo.

Det er vår jobb å bidra til at alle som jobber med helse og helseforskning har et kunnskapsgrunnlag som er riktig, tilstrekkelig, og lett tilgjengelig. På denne måten kan vi sikre liv og helse for hele Norges befolkning.

Stillingen er organisert i avdeling nettportaler og samhandling som er en av fire IT-avdelinger i området helsedata og digitalisering i Folkehelseinstituttet. Nettportaler og samhandling har ansvar for brukeropplevelsen i de egenutviklede løsningene fra tjenestedesign, via interaksjonsdesign og grafisk design til frontendutvikling. I tillegg har avdelingen ansvar for utvikling av felleskomponenter, statistikkbank, M365 og leverandøroppfølging. 

Kvalifikasjoner:

 • Har relevant utdanning og erfaring som UX-designer  
 • Minst 3 års prosjekterfaring innen brukeropplevelse og UX-design   
 • Holder seg faglig oppdatert  
 • Har gode kunnskaper om universell utforming 
 • Evne til å lede workshops, bygge prototyper og gjennomføre brukertester      
 • Har erfaring med kreative prosesser i tverrfaglige team   
 • Har noe erfaring med eller i offentlig sektor  

Personlige egenskaper:

 • Vårt arbeid er teambasert så du må like å jobbe tett med andre mennesker. Det er en forutsetning at du
  har gode samarbeidsevner, lett for å kommunisere med andre, flink til å lytte og respekt for andres meninger.
 • Samtidig stilles det krav til selvstendighet, produktivitet og ansvarsfullhet
 • Vi ønsker å være innovative så man må kunne sette seg raskt inn i nye faglige og tekniske problemstillinger, og kan bidra med nytenkning/innspill innenfor fagområdet 
 • Du er åpen og nysgjerrig for nye utfordringer og komplekse floker
 • Møter utfordringer med engasjement og iver etter å finne løsninger

I vårt uformelle miljø verdsettes godt humør og et positivt vesen høyt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et fagmiljø med fokus på kontinuerlig kompetanseheving og bruk av det siste tilgjengelige av ny teknologi 
 • Dyktige medarbeidere, hyggelige kolleger og en bred kontaktflate i og utenfor Folkehelseinstituttet 
 • Stillingen er plassert som seniorrådgiver og lønn er etter avtale avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring  
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse  
 • Fleksible arbeidstidsordninger og kortere arbeidsdager om sommeren (7 timer)
 • Mulighet for trening i arbeidstiden