Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Krødsherad kommune

Driftsoperatør - 100 % fast stilling

Krødsherad er en liten kommune med 2200 innbyggere, og ligger sentral plassert med kort vei til Hønefoss, Drammen og Oslo. Kommunen kan beskrives som Østlandets Hardanger med umiddelbar nærhet til både fjord og fjell. Krødsherad kommune satser betydelig på vekst og utvikling, og er opptatt av å tilby gode og faglig oppdaterte tjenester til sine innbyggere.
Stillingen er plassert i virksomhet Eiendom og infrastruktur, som har ansvar for kommunale bygg & veier og offentlig vann & avløp. Virksomheten er organisert med fagrådgivere for disse områdene, egne driftsoperatører, samt innleide entreprenører som jobber ute. Total er det ca. 14 årsverk ansatt i sektoren.  

Ansvar og oppgaver:

Vi søker fleksibel og løsningsorientert medarbeider til vår tekniske utedrift. Vår nye medarbeider må være forberedt på varierende arbeidsdager og være med å bidra der det trengs.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • ADK1-sertifikat.
 • Kjennskap til kommunal drift og forvaltning.
 • Bruk av styringsanlegg (SD-anlegg).
 • Drift av kommunale bygg, renseanlegg og svømmehall.
 • Prosessteknikker.
 • Fagbrev innen relevant fagområde.

Det er tenkt at vår nye medarbeider i hovedsak skal bidra på vann og avløpsanleggene, men ansvarsområder vil bli tilpasset når en kandidat er på plass, også opp mot øvrig kompetanse blant øvrige medarbeidere i virksomheten. Det vil bli en blanding av drifts- og prosjektoppgaver.

Det er stor aktivitet i virksomheten, med både store og små prosjekter, samt et høyt press i den daglige driften for å sikre gode tjenester til publikum. Målet med en ny medarbeider er

-         støtte oppunder medarbeidere innen driften som allerede er i avdelingen.

-         bygge robusthet i virksomheten slik at vi har flere å spille på.

Stillingen rapporter til avdelingsleder teknisk utedrift.

Øvrige forhold:

Virksomheten har en teknisk vaktordning utenfor arbeidstid. Den som ansettes må være forberedt på delta i denne.

Førerkort klasse B er et krav. Kommunen stiller med bil i tjenesten. Det er positivt om søkere har førerkort klasse BE, men dette kan også løses etter ansettelse.

Vi vil legge vekt på at du

 • er fleksibel i det daglige arbeidet og at du ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • er praktisk anlagt.
 • vil være med å ta ansvar i driften av kommunens bygg og anlegg.
 • har noe datakunnskap og at du kan lære deg å bruke digitale styringssystemer som overvåker drift.
 • er forberedt på noe arbeid i høytider og fellesferie. Kommunen skal etter beste evne legge til rette for ferie og fritid, men når skolen er stengt og fritidsinnbyggerne er på fjellet – ja, da er det ofte noe behov for arbeid på anleggene våre.
 • behersker både muntlig og skriftlig norsk.

Du må være forberedt på endringer i arbeids- og ansvarsforhold i stillingen; det vil være varierende behov over tid.

Kvinner oppfordres til å søke.

Nøkkelord

Bygg, vann og avløp, renseanlegg, vannforsyning og styringsanlegg.

Vi tilbyr:

En utfordrende jobb i et aktivt og trivelig arbeidsmiljø.
Lønn etter gjeldende satser for driftsoperatører.

Gode pensjons- og forsikringsvilkår i KLP.

 

Søkere bes om å oppgi referanser.

Elektronisk søknad skal benyttes.