Detaljer


DRIFTSMEDARBEIDAR / FERIEVIKARAR

Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Voss. Selskapet arbeider med avfallsløysingar for abonnentar og kundar; innsamling, tilrettelegging av sorteringsordningar, gjenvinning, energiutnytting og sluttbehandling av avfall. Me samarbeider òg med aktuelle aktørar for å vidareutvikle dei naturlege ressursane i regionen. IHM er sertifisert etter ISO9001/ 14001 og OHSAS18001.

LEDIGE STILLINGAR:

  • Driftsmedarbeidar 100% stilling (vikariat)
  • Ferievikarar
  • Ringevikarar

Viser til IHM si heimeside for meir informasjon og fullstendig utlysingstekst.

https://www.ihm.no/stilling-ledig