Detaljer

 • Bedrift
  Kvænangen kommune
 • Søknadsfrist
  20.01.2020
 • Sted:
  BURFJORD
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Ønsket Språk:
  Norsk, eller annet skandinavisk språk
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  BURFJORD
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2375451
 • Se her for andre jobber fra Kvænangen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Driftstilskudd fysioterapeut

Vi har ledig 75% driftsavtale for fysioterapeut i privat praksis. Kvænangen kommune har to kommunalt ansatte fysioterapeuter og driftsavtale for en privat fysioterapeut som nå er ledig. Driftstilskuddet er tilknyttet fysioterapitjenesten i Burfjord og med arbeidssted her. Fysioterapitjenesten er lokalisert i umiddelbar nærhet til ergoterapeut, helsestasjon og legekontor. 

Arbeidsoppgaver

 • Allmenn fysioterapi innen alle aldersgrupper, diagnoser og funksjonsnivå
 • Fysioterapi til brukere med komplekse og sammensatte behov
 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi og aktiv re-/habilitering
 • Behandling i grupper også ønskelig
 • Deltakelse i samarbeidsmøter

Fysioterapi utført i brukers hjem og nærmiljø må påregnes. Ny hjemmelsinnehaver skal utøve sin fysioterapipraksis i henhold til gjeldende helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Stillingen innebærer undersøkelse, vurdering, behandling, rehabilitering og gruppetilbud til prioriterte brukere. Virksomheten skal utøves i samarbeid med den kommunale fysio-/ergoterapitjenesten og andre aktuelle samarbeidpartnere.

Fysioterapitjenesten i Kvænangen har utarbeidet felles faglige prioriteringsnøkler som skal benyttes både av fast ansatte fysioterapeuter og fysioterapeut med driftsavtale. Det forventes at kandidaten bidrar med å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens behov og sentrale bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent fysioterapeut, med norsk autorisasjon
 • Kompetanse innen allmenn fysioterapi. I tillegg ønskelig med kompetanse innen kognitiv terapi og/eller psykomotorisk tilnærming.
 • Beherske norsk språk godt både muntlig og skriftlig
 • Aktiv tilnærming til behandling innen alle aldersgrupper
 • Det er ønskelig at søkeren har kunnskap om og erfaring fra selvstendig næringsdrift, elektronisk kommunikasjon og dokumentasjonsverktøy

Du bør ha bred klinisk erfaring og kunnskap innen allmenn fysioterapi. Kandidater må gjøre rede for sin samlede erfaring og kompetanse innen fysioterapi, sine fysioterapifaglige interesseområder og planer for fortsatt faglig utvikling.

Dokumentasjonen skal utføres i godkjent fagsystem. Årsrapportering til kommunen iht. ASA 4313.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er ønskelig at søker har:

 • Gode samarbeidsevner 
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Du må ha stort initiativ og engasjement for å skape og forme en god praksis

Det stilles høye forventninger til kandidatenes refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og helhetlig pasientforløp.
Ved tildeling av avtalehjemmelen skal det legges vekt på hvem av søkerne som etter en samlet vurdering er best skikket. Ved ellers noenlunde like kvalifikasjoner vil den kandidaten bli foretrukket som bosetter seg i Kvænangen.

Vi tilbyr:

 • 75% driftstilskudd for fysioterapeut
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Vi omfattes av statlige virkemiddelordninger for nedskriving av studielån og lavere skatt
 • Kvænangen kommune har fantastiske muligheter for jakt, fiske, friluftsliv, ski – og snøscooter.
 • Ny skole og idrettshall fra januar 2020. Gode og trygge oppvekstforhold. Muligheter for å ha barn i friluftsbarnehage.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende fysioterapeut, Solvi Martinsen, tlf. 40 40 56 17, e-post: solvi.martinsen@kvanangen.kommune.no, eller etatsleder helse og omsorg, Unni Edvardsen, tlf. 40 45 01 14, e-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no.

Ved inngåelse av avtale må gyldig politiattest fremlegges i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søknad sendes elektronisk via nettstedet karriere.no innen 20.01.20.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.